Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ofullständig miljöbedömning av vindkraften

En rättvisande miljöbedömning måste självklart inkludera hela livscykelperspektivet.

Annons

Per Nordlander räknar på Allehanda.se den 10/12 upp ett antal negativa miljöaspekter under vindkraftverkens byggperiod och drar slutsatsen att vindkraften är dålig för miljön. En rättvisande miljöbedömning måste självklart inkludera hela livscykelperspektivet.

Det är riktigt som Nordlander skriver att det finns flera moment under byggperioden som belastar miljön, liksom för all bygg- och anläggningsverksamhet. Vindkraftens stora miljövinst finns istället under driftfasen då vi kan undvika att motsvarande mängd el istället produceras med fossila bränslen. Den fossila elproduktionen på vår gemensamma nordiska elmarknad är fortfarande hög, drygt 15 procent, och på den europeiska marknaden dit vi i allt högre grad är sammankopplade är den omkring 50 procent. Ett nytt vindkraftverk undviker under sin livstid koldioxidutsläpp på upp till 250 000 ton. Om elen kan användas för att ersätta fossila bränslen i personbilar blir miljövinsten ännu större.

Varje vindkraftverk ger också 30 gånger mer energi än vad det har konsumerat under hela sin livstid, inklusive tillverkning och transporter. När vindkraftverket ska skrotas kan mer än 80 procent återvinnas och bli till nya produkter. Naturen återställs och spåren av 25 års elproduktion blir mycket små.

Till sist har Nordlander feltolkat det underlag från Trafikverket han själv hänvisar till. I underlaget framgår att samhällskostnaden för transport uppgår till 390 kronor per kilometer, inte 1 200 kronor. Den högre siffran avser exploatörens kostnad.

Anton Steen

Svensk Vindenergi

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons