Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Norrtäljemodellen speciellt lämpad för glesbygd med långa reseavstånd

/

Annons

I upptagningsområdet för Sollefteå akutsjukhus bor en hög andel äldre människor. Av alla vårdade på Sollefteå sjukhus är 60 procent pensionärer och cirka var femte är över 85 år. Att organisera sjukvården enbart utifrån den mindre gruppen med behov av högspecialiserad vård är ett feltänk. De största ansträngningarna bör i stället läggas på den stora gruppen med kroniska sjukdomar och stor vårdkonsumtion.

I styrelsen för Tiohundra AB i Norrtälje sitter Göran Stiernstedt. Samme man som haft regeringens uppdrag att utreda svensk sjukvård och där utredningsrapporten nyligen presenterats (SOU 2016:2). Han konkluderar som utredningens förslag att vården ska organiseras nära befolkningen och att huvudprincipen ska vara att så många problem som möjligt ska lösas inom öppen vård. I tidningsintervju anger han även att han hämtat en hel del inspiration från verksamheten i Norrtälje.

I sin rapport föreslår Stiernstedt att ökade resurser inom vården bör avdelas till den grupp av kroniskt sjuka patienter, ofta äldre, som är storkonsumenter av sjukhusvård men som även behöver omfattande insatser av andra aktörer. På detta sätt kan man förebygga allvarliga försämringar i hälsotillståndet. Allt med målsättningen att minska behovet av sjukhusvård samtidigt som patienterna får större trygghet. Sjukhusens överbeläggningar kommer på detta sätt att minska.

Ett annat problem är att många äldre har alltför omfattande användning av läkemedel. Speciellt för gruppen av patienter som ibland handläggs i primärvård och ibland vårdas på sjukhus finns i många fall en alltför stor läkemedelskonsumtion beroende på att huvudansvaret för vården skiftar. Man vet att äldre är känsligare för läkemedel och att olika läkemedel i kombination ofta ger oönskade bieffekter.

■■ För fler insändare, klicka här.

Tio100-modellen att organisera vården synes speciellt väl lämpad för glesbygd med långa resavstånd, hög andel äldre och anhöriga som ofta är bosatta på annan ort. Patientens samtliga problem av varierande art kan lösas inom en och samma verksamhet. Både riktad sjukvård till kroniskt sjuka äldre, problematiken kring äldres medicinering och sjukdomsförebyggande insatser kan väl hanteras inom ramen för Norrtäljemodellen.

Inom samma enhet finns all den breda kompetens samlad som behövs för att ge en optimal vård i livets olika skiften och även utanför sjukhus. Beslutsvägarna är korta, traditionella gränser är utsuddade och patientens behov sätts i centrum. En modell för samarbete och samverkan. En modell för framtiden. En modell som bevisligen ger effektivare vård och ekonomiska besparingar. En modell för Sollefteå akutsjukhus.

Tänk nytt! Tänk stort! Tänk Tio100!

Lars Mikaelsson

F.d. överläkare medicin Sollefteå sjukhus

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons