Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naivt Miljöparti ser inte vindkraftens skadeverkningar

/

Skall vindkraft ersätta kärnkraftverken kommer ju hela Sverige brutalt exploateras sönder. Hur skall MP då undvika att skogslandskapet förvandlas till ett industrilandskap?

Annons

På Allehanda.se den 13/12 skriver Rolf Andersson, Miljöpartiet, kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Kramfors, bland annat följande

* som förtroendevald ska man ta rättvisa beslut

* vi är för vindkraft som är en förnyelsebar energikälla som kan bidra till att göra kärnkraftavvecklingen möjlig.

* vår roll som politiker i Kramfors är att göra bedömningen om att låta ansökan prövas, vilket inte innebär klartecken till byggstart, utan är ett klartecken till att ansökan kommer att behandlas på ett rättsäkert sätt av berörda myndigheter. Beslut som kan överklagas, där sakskäl och motstående intressen ska vara grunden.

Frågor till Rolf Andersson som kräver klargörande:

1. Vilket komplett underlagsmaterial har Andersson, kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillgång till från vindkraftexploatören, för att fatta rättvisa beslut?

2. Anser Miljöpartiet att det råder rättsäkerhet när vindkraftbolagen kan hemligstämpla vissa uppgifter i MKB (Miljökonsekvensbeskrivningar)?

3. Var skall vindkraftverken byggas som skall ersätta kärnkraften? Jo på de höga bergen i skogslandskapet med de sista urskogarna, där tjädern har sina spelplatser som kommer att förstöras, eller kungsörnens vingar klippas sönder. För det är nämligen dit som vindkraftbolagen prompt vill exploatera. Resultatet blir att tusentals fåglar slås ihjäl av vindkraftverken. Skall vindkraft ersätta kärnkraftverken kommer ju hela Sverige brutalt exploateras sönder, med en armada av vindkraftparker. Hur skall Miljöpartiet då undvika att Sveriges skogslandskap förvandlas till ett industrilandskap? Svara, Rolf Andersson.

4. Miljöpartiet/kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Kramfors. Redovisa för tidningens läsare, för er egen trovärdighet, vilka ekologiska kunskaper som innehas av berörda myndigheter för att fatta beslut grundat på kompetens om vindkraftverkens negativa följder.

5. Vilka har rätt att överklaga beslut? Vilka är sakägare? Vilka har inte rätt att överklaga besluten?

Avslutningsvis, för den som har tröttnat på de politiska flosklerna. Skaffa dig kunskap om vindkraftens följdverkningar. Exempelvis Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins publikation nr 3, 2010, "Vindkraft, javisst! Men inte alltid och inte överallt" kan laddas ned från akademins hemsida www.ksla.se.

Göran Rönning

Samhällsdebattör

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons