Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mörkning av rapport om psykiatrin

Annons
Mörkning av rapport om psykiatrin

Miljöpartiet har följande fyra solidariteter som ledstjärna:

ï Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet.

ï Solidaritet med kommande generationer.

ï Solidaritet med världens folk.

ï Solidaritet med människor i vårt eget land.

Mot bakgrund av den fjärde solidariteten har miljöpartiet under flera år i landstings- fullmäktige lyft frågor kring effekter av psykiatrireformen 1995. Det handlar om en svag grupp i vårt samhälle som ofta inte själva kan föra sin talan.

Dessa våra svaga bröder och systrar hamnar ofta i en gråzon mellan mellan landstingets psykiatri, socialtjänst, arbetsförmedling, primärvård.

Vårdplaneringen fungerar ofta inte bra. Psykiskt funktionshindrade riskerar att lämnas ensamma i sina lägenheter utan meningsfull sysselsättning.

Miljöpartiet har även i landstingsdebatten pekat på den oroande ökningen av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Köerna till en hårt pressad barn- och undomspsykiatri har ökat. Bristen på läkarkontakter är ett problem i länet. Det finns dessutom en ojämnhet i psykvården i länets olika delar.

Landstinget Västernorrland satsar mindre än rikssnittet bland landstingen på just psykiatrin! Vårt landsting lägger 1219 kronor per invånare på vård av psykiskt sjuka. Medeltalet för skogslänen är 1260 kronor per invånare!

Det betyder att landstinget skulle behöva satsa minst 10 miljoner kronor mer per år på psykiatrin för att nå upp till medeltalet i jämförbara landsting.

Nedprioriteringen av psykiatrin från socialdemokraternas sida strider även mot landstingets egna beslut att prioritera just psykiskt funktionshindrade i vården.

I motion till landstingsfullmäktige begärde miljöpartiet en utomstående revision av psykiatrin. Motionen bifölls. Revisionen är nyligen genomförd och klar. Vid landstingsfullmäktige i slutet av april 2002 ställde vi inom miljöpartiet två frågor till hälso- och sjukvårdsdelegationens ordförande Ewa Söderberg. Vi frågade dels om resultatet av den utomstående revisionen, dels om vilka åtgärder som planeras med anledning av revisionen. Vi fick inte veta någonting! Socialdemokraterna vill nämligen hemlighålla revisionsrapporten ända fram till oktober 2002!

I stället svarade Ewa Söderberg att ansvariga ute i förvaltningarna nu skulle yttra sig över revisionen. En första rapportering skulle möjligen äga rum vid hälso- och sjukvårdsdelegationens möte i augusti. Den friserade rapporten skulle offentliggöras i oktober alltså precis efter höstens val.

Det borde vara självklart att alla partier i landstingsfullmäktige redan nu får läsa revisionsrapporten! Vi kräver att kopia av rapporten snarast sändes per post till undertecknade miljöpartister samt till övriga partiers gruppledare i landstingsfullmäktige!

Anders Engqvist

Eva Goes

Roy Resare

Miljöpartiet de Gröna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons