Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mönstret går igen

/

Ingen redovisning sker över hur den organisation eller budget ser ut som skall sköta arenaarrangemangen, 16 per år som kommunen nu tar ansvar för.

Annons

Nytt år med nya föresatser. Men först lite om det gamla årets sista politiska strid i Örnsköldsvik.

Den handlade om den Modo Hockeys sviktande ekonomi. Sviktande var den inte på grund av bristande intäkter, det hade bevisligen ökat under de senaste åren. Den handlade i allt väsentligt om bristande kostnadskontroll.

Inför årets sista kommunfullmäktige den 16 december, hade det grova artilleriet tagits fram av klubbens politiska vänner. Kommunens framtida existens påstods vara nära sammankopplad med klubbens framgångar, och därmed kommunala stöd? Ett påstående som skall vägas mot att det faktiskt finns 290 kommuner i landet, det är rimligen helt andra värden än en viss idrottsklubb, som avgör om en kommun blir framgångsrik eller inte.

I debatten lyfte undertecknad ett antal nyckeltal som visade på att klubben i 2006-2007 års bokslut hade en god vinst trots lägre intäkter än i 2012-2013 års bokslut. De nyckeltalen var tagna ur klubbens årsredovisningar på hemsidan under november månad. Väl i tid till decembermötet var de fördelaktiga årsrapporterna bortplockade från hemsidan, det var knappast en slump?

I beslutet som majoriteten drev igenom med SPI reservation, valde media att ge en mycket bristfällig rapportering av de ekonomiska konsekvenserna av beslutet. Man rapporterade att beslutet kommer att kosta kommunen ytterligare (7+2) 9 miljoner per år utöver de dryga 6 miljoner som utgår redan.

I själva verket kommer kostnaden att bli väsentligt högre, troligen det dubbla.. För att sköta de tjänster som nu överförs på kommunen redovisas en tilläggskostnad på 6,7 miljoner. Men det är bara början, ingen redovisning sker över hur den organisation eller budget ser ut som skall sköta arenaarrangemangen, 16 per år som kommunen nu tar ansvar för. Ingen redovisning sker av de kostnader som kommer att uppstå för de tjänster man förpliktigar sig att köpa av klubben vid vissa arrangemang? Och alla kontakter i det här avseendet skall i fortsättning skötas av särskilt betrodda personer.

Insynen i de här avseendena torde bli lika svår, eller för den delen bristfällig som de underlag var, på vilka beslutet fattades i fullmäktige.

Mönstret går igen från affärerna med SEKAB och Domsjö Fabriker.

Jarl Strömbäck

Gruppledare SPI

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons