Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer resurser har tillförts teaterföreställningar

Annons
Mer resurser har tillförts teaterföreställningar

Svar till styrelsen för Sollefteå kommunteaterförening (TÅ den 13 februari):

Även om jag kontaktat kommunteaterföreningens ordförande vill jag även här ge ett svar till övriga berörda/intresserade läsare.

Genom bland annat det förslag till fördelning av medel till kulturverksamhet, som nu antagits, har totalt sett mer resurser tillförts teaterföreställningar för Sollefteåborna.

Kommunteaterföreningen kunde i år som projektbidrag få 60000 kronor som annars skulle ha gått till Teater Västernorrlands arrangörskap i Sollefteå. Vårt enda krav för att lyfta dessa pengar är: Gör teaterarrangemang av dem! Gärna som samarbetsprojekt med andra föreningar och med studieförbunden. Självfallet lägger vi bara ut ramar. Innehållet är helt föreningarnas sak.

(Att ens misstänka censur känns så overkligt att jag inte vet om det är ett dåligt försök till skämt).

Tillfälle till idéutbyte och diskussion har getts vid bland annat tre arrangerade möten. Dels vid kommunteaterföreningens möte i Näsåker, där jag ville lära känna verksamheten närmare, dels vid vårt möte i Sollefteå den 8 januari tillsammans med Teater Västernorrland och Riksteaterns representanter från Sundsvall och Stockholm, slutligen vid den stora träffen med kulturföreningarna den 30 januari. Några invändningar eller ytterligare frågor från kommunteaterföreningen kom inte fram vid de senaste tillfällena. Ni var ju så nöjda och glada! Därför måste era frågor ha uppstått ur något missförstånd.

Jag har helt klart för mig att riksteaterföreställningar måste bokas långt i förväg, därav det upplägg som bidragen till er fått.

De möjliga satsningar i Sollefteå, som Riksteaterns representanter talade om, framfördes som ni vet när vi träffades tillsammans och är något som ni själva arbetar vidare med.

Teaterklubbarna i Ramsele, Junsele och Näsåker kan fortsätta att jobba precis som förut, eftersom vi lagt ut en så stor andel som årsbidrag. (Projektbidraget är förmodligen mest lämpat för Sollefteå teaterklubb, men det avgör ni själva).

Ni får medel upp till den projektram som beslutats, om den fylls med teaterverksamhet. Beslutad penningfördelning till kulturföreningarna gäller - hur dålig kommunens ekonomi än skulle vara!

Om framtiden efter valet i höst vet ingen ännu något. Det är alltid det folkvalda fullmäktige som beslutar hur kommuninvånarnas skattepengar ska fördelas.

Vilka sektorer som får mest resurser styrs av skattekraft och politisk viljeinriktning. För att få framtida medel till kulturen är det viktigt att veta hur skattemedlen till kulturen används i dag. Jag kallar det inte "byråkrati" utan ansvarstagande. Detta krav ställer medborgarna.

Om jag kommer att ha någon del i ansvaret under nästa mandatperiod vill jag att kulturen även fortsättningsvis, och ännu mer, ska vara en påtaglig utvecklingsfaktor i Sollefteå.

Där har kommunteaterföreningen en stor uppgift - och jag tror att ni kommer att lyckas bra.

Arbetet hittills under denna säsong är lovande!

Ann-Gerd Strömquist (s)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons