Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Måste prioritera utifrån nytta

Trafikverket: "Vi fokuserar på vägar med hög trafik och låg standard i storstadsområden och till och från regionala centrum".

Annons

Svar på brev till Trafikverket "Vi tror på Sollefteå!", publicerat på Allehanda.se den 26/11.

Undertecknad har fått i uppdrag att besvara ett brev till Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Trafikverket vill hålla vägar, järnvägar och farleder i ett gott skick för att resor och transporter ska kunna genomföras smidigt, grönt och tryggt i hela landet. Och det gäller även för Sollefteå.

Förslaget till plan för 2014-2025 är till stor del en fortsättning på gällande plan som sträcker sig fram till 2021. Det betyder att de åtgärder som finns i gällande plan ska genomföras och att vi fyller på med projekt för ytterligare fyra år på den gällande planen.

Vi fokuserar på vägar med hög trafik och låg standard i storstadsområden och till och från regionala centrum vilket gynnar arbetspendling, rörlighet och tillväxt. Vi har också medel för att underhålla vägar med lägre trafikering utanför dessa områden till godtagbar standard.

Sammantaget överskrider önskemålen, kraven och behoven de 522 miljarder som ges i anslag. Det betyder att prioriteringar och effektiviseringar hela tiden behöver göras. Vi föreslår om- eller nybyggnad först efter att andra, mindre kostsamma åtgärder har prövats.

I Trafikverkets förslag till plan finns även åtgärder som inte är nyinvesteringar, som trimningsåtgärder och drift- och underhållsåtgärder som ger nytta för väg och järnväg i Region Mitt. I flera av Sveriges glesbygdslän är nyinvesteringarna få. I de norra länen till exempel, ligger istället åtgärder för att vårda den infrastruktur som finns genom bärighetsåtgärder på vägarna, som är en förutsättning för att näringarna skogsindustri, gruvnäring och vindkraft med flera ska kunna bedrivas och utvecklas.

Att göra asfaltsväg till grusväg är ett svårt beslut att ta. Vi måste fördela våra ekonomiska resurser på åtgärder, så att alla våra vägar har en tillräckligt bra standard året runt för både boende och näringsliv. En bra grusväg kan därför vara ett bättre alternativ än en sliten asfaltsväg. Besluten grundar sig på fördelningsprinciper om trafikflöden, folkmängder och tillväxt.

Ådalsbanan, delen mellan Långsele-Västeraspby, har stor betydelse för näringslivets transporter och även för omledning mellan stambanorna och kustbanorna. I förslaget till den nationella planen beskrivs bristerna på denna bandel. Där framgår också att vi planerar en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att identifiera exakt vilka större åtgärdskombinationer som är de mest effektiva för en långsiktigt hållbar lösning.

När åtgärdsvalsstudien pekat ut lämplig åtgärd finns möjlighet att en större åtgärdsinsats kan genomföras trots att den i planförslaget inte tydligt framgår. Beslut om vilka större åtgärder som ska genomföras i närtid fattas årligen av regering och en gång per mandatperiod revideras planen. Vad gäller det akuta underhållsbehovet har en riktad satsning, med bland annat sliperbyte och förstärkningar, genomförts för motsvarande cirka 20 miljonwe kronor genomförts under 2013.

Trafikverket har i uppdrag att föreslå åtgärder i den nationella planen som skapar tillgänglighet för hela Sverige, men eftersom pengarna till detta är begränsade måste vi också prioritera bland olika förslag utifrån vad som ger största nytta.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons