Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Majoritetens huvudutmaning är att återskapa förtroendet hos medborgarna – SJVP slår in redan öppna dörrar

Annons

Replik till debattartikeln "Sjukvårdspartiet: Goda råd till Glenn Nordlund (S) tillträdande regionstyrelseordförande i Region Västernorrland"

Regionens nya styre från vänster: Ingeborg Wiksten (L), Lena Asplund (M) och Glenn Nordlund (S). Det politiska samarbetet mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna skapades för att återupprätta förtroendet hos Region Västernorrlands befolkning, skriver Lena Asplund  och Glenn Nordlund.

Det politiska samarbetet mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna skapades för att återupprätta förtroendet hos Region Västernorrlands befolkning, fortsätta arbetet för en ekonomi i balans samt att motverka personalbristen och stafettberoendet.

I vår nytillträdda majoritet är en av huvudutmaningarna att återskapa förtroendet för hälso- och sjukvården. Det förtroendet byggs på en region som tar till vara på medarbetares kompetens och förbättringsförslag samt värnar om medborgares tillgång till en jämlik vård med god kvalitet och hög säkerhet. Oavsett var i Västernorrland patienten bor.

Våra redan pågående projekt ser över behoven inom hälso- och sjukvård, där vi bland annat utreder länskliniker från ett patient- samt medarbetarperspektiv. Dessutom samverkar vi med regionens alla kommuner rörande insatser mot psykisk ohälsa. Vi noterar att Sjukvårdspartiet inte observerat detta. De lokala lösningar som Sjukvårdspartiet (SJVP) föreslår tar inte hänsyn till att kraven på vården ökar när befolkningens behov förändras. De skulle även försvåra regionens arbete med kunskapsstyrning, som är fundamentalt för att erbjuda bästa möjliga vård. 

Vi ser fram emot en i fortsättningen konstruktiv dialog med SJVP, och övriga oppositionspartier, men i detta fall slår SJVP in redan öppna dörrar. Lena Asplund (M) Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Glenn Nordlund (S) Ordförande Regionstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons