Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läsarna får avgöra vem som är ärligast

Annons

Svar på Lars Olssons (c) insändare 3/4 Äldreboende i Bredbyn.
Lars Olsson (c) påstår i sin insändare i gårdagens ÖA att jag i fullmäktigedebatten var oärlig och lade fram fakta som ej överensstämmer med verkligheten.
Vid styrgruppssammanträdet 2002-01-10 var fem politiker närvarande, bland annat Stig Nygren (c).
Då togs beslut som här citeras: Gruppen föreslår att starta omstruktureringsarbetet på Sörgården. Förslaget går till grupperna den 23 januari med motiv till varför vi väljer just detta förslag samt platsantalet per område.
Vid nästa styrgruppsträff 2002-02-27 var fyra politiker med och även då fanns Stig Nygren (c) på plats och där lades fast att det behövs en tidsplan för arbetet.
Vad gäller turordning noterades detta: Styrgruppens beslut att föreslå Sörgården som turordning 1 och Rosenborg som turordning 2 kvarstår.
Vidare beslöts att det som arbetats fram skulle förankras fackligt och att berörd personal samt anhöriga skulle få information samt att ärendet skulle gå till socialnämndens arbetsutskott och sammanträde i mars.

Nämndens sammanträde 2002-03-20 var fortfarande eniga om förslaget men bordlade ärendet för att invänta det offentliga mötet i Bredbyn.
Stig Nygren (c) fanns på plats och inte vid något av ovan nämnda möten fanns det tveksamheter eller reservationer.
Jag har haft förtroendet att sitta i socialnämnden sedan 1979 och Stig Nygren (c) har under hela tiden varit ledamot. Min uppfattning om honom är att han precis som jag är mån om att föra debatt i sakfrågor och stå för fattade beslut.

Centerns förslag, vid kommunfullmäktigemötet i mars 2002, att styrka 30 + 30 och samtidigt stå fast vid sparkravet på nämnden känns inte trovärdigt. Ett enigt kommunfullmäktige beslöt i november 2001 att ställa sig bakom detta förslag som ett sätt att utveckla vår framtida äldreomsorg.
Det enda som skilde oss åt var att centern tillsammans med övriga oppositionspartierna ville spara ytterligare 18 miljoner kronor på socialnämnden.

Apropå ärlighet så vore det bra om Lars Olsson (c) redovisar hur socialnämnden ska klara sitt sparkrav och dessutom klara sig med 18 miljoner kronor mindre som ert budgetförslag innebar.
Vi socialdemokrater har ambitionen att fortsätta utveckla vår äldreomsorg och anpassa den till de behov som våra äldre har.
Utifrån det ovan redovisade förslaget överlåter jag till läsarna att avgöra var ärligheten är störst.

LENA NÄSLUND (S)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons