Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsklinikerna skapar djupa klyftor i vården

Annons

Landstingets kris har inte passerat obemärkt. Västernorrland är på inget sätt unikt utan hela Sverige står inför betydande utmaningar för att möta ekonomiska och medicinska krav.

Organisationen med länskliniker som successivt införts i många landsting skapar djupa klyftor i vården. Kommun och landsting har sedan tidigare skapat en organisatorisk klyfta för äldre som behöver omvårdnad. Därefter har man skilt på primärvård och slutenvård vilket över tid lett till underfinansiering och personalbrist. Istället för att se patienterna i ett sammanhang har man organiserat sig i allt smalare organisatoriska enheter sorterade efter diagnoser. Länsklinikerna fragmenterar organisationen och gör det omöjligt att se helheten.

Ingen har det sammanhållande ansvaret utan ofta spenderas tid och kraft på att argumentera varför någon annan ska hantera patienten. Det är ett av grundproblemen bakom de misslyckade rationaliseringsförslag som nu presenteras.

Etablerade organisationer diskuterar nu hur vården ska organiseras i framtiden. Statens offentliga utredningar har släppt rapporten "Effektiv vård", Myndigheten för vårdanalys skriver "Samordnad vård och omsorg" och i Almedalen diskuteras närmare samarbete mellan kommun och landsting, personcentrerad vård och hur IT verktyg ska ge möjlighet att skapa tillgänglighet och samordning.

■■ För fler insändare, klicka här.

Ett sammanhållet vårdområde där en organisation har helhetsansvaret över hela vårdkedjan från kommunal omsorg via vårdcentraler till sjukhusvård är en organisation som håller in i en storregion. Personcentrerad vård där patienten är informerad, delaktig och personal har ett tydligt mandat för helhetsansvaret över vårdkedjan är en framtida lösning för hur patientmöten skall genomföras. Möjligheten att inom en organisation få helhetsansvaret ger också personalen mandat att se till patientens behov och ge den individuellt anpassad vård. Känslan av att vara otillräcklig är nu tung för stora delar av vårdpersonalen. Då organisationen har ansvar över hela vårdkedjan minskar stressen och vikten av kompetensförsörjning blir tydlig.

Vård är en komplex struktur där alla delar påverkas av varandra vilket gör det svårt att rationalisera bort delar. De nedskärningar som nu planeras av landstingsledningen påverkar vår möjlighet att ge vård till de svaga i samhället, äldre och kroniskt sjuka patienter som behöver vår omsorg mest. Samtliga presenterade förslag har brutits ned för att göra det svårare att se vilka konsekvenser de får i vårdkedjan. De är baserade på kortsiktiga analyser, är inte hållbara över tid med kraftigt ökade kostnader för andra i organisationen och på sikt omöjliggör de kompetensförsörjningen.

Vi kräver därför att Landstinget Västernorrland tar ett helhetsansvar över vårdkedjan och avskaffar länsklinikerna som nu sliter itu vårdkedjan och gör att patienterna inte får den vård de förtjänar. Bygg en Sammanhållen Vårdkedja för hållbarhet över tid vilket ger personalen möjlighet att ge jämlik vård över hela länet.

Ångermanlands Läkarförening

BoGöran Widman

Lars Rocksén

Leif Ehlin

Bahar Nikaein

Louice Larusson

Henrik Salo

Andreas Koro

Emma Björk

Svar Direkt:

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons