Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länet behöver hospice

Annons
Länet behöver hospice

God vård i livets slutskede betyder att dödssjuka människor kan framleva slutet av sin sjukdom och sitt liv på ett värdigt sätt. Vård i livets slutskede är enligt riksdagens beslut en av sjukvårdens högsta prioriteter.

I de flesta landsting finns numera vårdinrättningar, så kallade hospice, som erbjuder dödssjuka patienter vård i annan miljö än det egna hemmets eller akutsjukhusets. Hospice är specialiserade på god smärtlindring samt själsligt stöd till såväl patienter som anhöriga. På grund av sin spetskompetens i kroppslig och själslig smärtlindring är dessa hospice också kunskaps- och undervisningscentra för övrig sjukvårdspersonal.

I vårt län finns ännu inget hospice. Ett antal läkare och sjuksköterskor inom distriktsvården och cancervården i Sundsvall har därför för några år sedan tagit initiativet till ett hospice och bildat Stiftelsen Mellannorrlands Hospice. Landstingsfullmäktige har ställt sig positivt till landstingets engagemang i verksamheten och givit landstingsstyrelsen i uppdrag att utforma ett förslag till hur hospiceverksamhet inom länet kan organiseras.

För att hospicets verksamhet skall komma igång behövs dels lokaler, dels vårdavtal med landsting och kommun. Stiftelsen har själv hittills samlat in ett antal miljoner kronor i privata bidrag. I syfte att skaffa fram lämpliga lokaler har stiftelsen startat ett EU mål 1- projekt. Detta går ut på att lokalerna skall finansieras gemensamt av EU, landsting, Sundsvalls kommun och stiftelsen. För att EU skall bidra med 24,8 miljoner kronor krävs att landstinget och Sundsvalls kommun bidrar med 8,38 miljoner kronor var, fördelade över två år. (Jämför med andra EU mål 1- projekt som Industrihistoriska projektet inom landstinget).

Till denna möjlighet att få till stånd god vård i livets slutskede även i vårt län, därtill med avsevärt ekonomiskt stöd från EU, har Jan Sjödin (s), Jan Olsson (v) och Anders Kempe (sjvp) sagt nej.

Sjödin, Olsson och Kempe är ordförande respektive ledamöter i landstingsstyrelsens arbetsutskott.

Protokollet ß 266 från arbetsutskottets sammanträde den 1 november 2001 lyder så här: "I samband med arbetet med budget och flerårsplan kan arbetsutskottet konstatera att inga medel för finansiering av investeringen finns... Arbetsutskottet beslutade att inte delta som medfinansiär vid byggnation". Frågan hänsköts sedan varken till den fulltaliga landstingsstyrelsen, än mindre till landstingsfullmäktige. Därmed har Sjödin, Olsson och Kempe nonchalerat:

1. att de har ett uppdrag från landstingsfullmäktige att utforma ett förslag till hur hospiceverksamhet inom länet kan organiseras

2. att de inte äger rätt att fatta beslut som rör kommande års budget.

Budgeten fastställs av fullmäktige och kommande årets budget har inte ens varit uppe i fullmäktige.

Det är sorgligt att tillblivelsen av ett hospice fördröjs på detta sätt. Det är inte rimligt att vår landstingsskatt används för att finansiera konsthallar, föreningsliv, film och näringsliv, samtidigt som det inte finns pengar för de människor som behöver landstingets hjälp mest.

Därtill är det oacceptabelt att folkvalda överskrider sina befogenheter. Politiska beslut som hör hemma i fullmäktige, skall fattas av fullmäktige och inte av egenmäktige.

Jacomina Beertema

Överläkare, moderat politiker

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons