Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstingets pengar inte på drift

Annons
Landstingets pengar inte på drift

Jacomina Beertema frågar i en insändare den 10 januari vart cirka 6,4 mkr av de statliga medlen för att korta köer har tagit vägen.

Jag kan direkt lugna alla läsare - aktuellt belopp är sedan överenskommelserna är tecknade med förvaltningarna 4,8 mkr och de är inte på drift inom landstinget; de har inte försnillats; de har inte gått till insatser inom den centrala administrationen eller den politiska styrapparaten. De finns kvar i landstinget, för insatser att minska väntetiderna i vården.

Anledningen till att alla medel ännu inte har intecknats är att de, till skillnad mot vad som anges i insändaren, inte automatiskt fördelas ut till respektive sjukvårdsförvaltning efter befolkningsunderlag, på samma sätt som den sedvanligwa sjukvårdsbudgeten.

Pengarna kommer i stället att betalas ut i efterhand, för utförda insatser. Grunden för denna hantering återfinns i det beslut som hälso- och sjukvårdsdelegationen fattade den 22 oktober 2001, där principerna för arbetet fastställs.

Insatserna har därefter överenskommits i särskilda avtal med respektive sjukvådsförvaltning. Utgångspunkterna för dessa avtal har dels varit faktisk kösituation, dels förvaltningarnas bedömda förmåga att kunna utföra överenskomna extra insatser.

Skälet till att alla pengar inte intecknats redan innan verksamhetsårets början är att vi som beställare vill ha en helhetsbild av storleken på insatserna inom landstinget och en rimlig säkerhet i att sjukvårdsförvaltningarna dels klarar av sitt grundåtagande, som finansieras via den sedvanliga budgeten, dels klarar av avtalade extra insatser, som finansieras via de extra statliga medlen.

Baserat på denna helhetsbild kan vi som beställare sedan gå vidare och göra ytterligare beställningar. Att minska väntetiderna i vården är inte en engångsaktivitet, utan en process som sträcker sig över tre år. De medel som ej förbrukas kommer att reserveras för fortsatt bekämpning av långa köer och väntetider i vården - till gagn för patienterna i Västernorrland.

Sven Hedlund

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons