Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landsbygden nödvändig för grön framtidsomställning

/
  • En av punkterna i Vänsterpartiets landsbygdsprogram handlar om att förbättra postservicen.

"Vänsterpartiet har tagit fram ett omfattande landsbygdsprogram med 82 konkreta punkter."

Annons

Vi ser att landsbygden avfolkas, hur offentlig service dras bort och hur privat service blir allt svagare eller försvinner helt. När staten avvecklar försäkringskassan, post, polis och apotek så försämras förutsättningarna för privat service.

En levande landsbygd är en förutsättning för en hållbar utveckling i framtiden. Med rätt stöd som utformas i dialog med rörelser, företag och boende på landsbygden så kan landsbygdens produktiva kapacitet utvecklas. Vänsterpartiet har tagit fram ett omfattande landsbygdsprogram med 82 konkreta punkter.

Här är några av våra förslag; Vi vill se en kraftig utbyggnad av fiber på landsbygden. De närmaste två åren satsar vi två miljarder mer än regeringen för att landsbygden ska ha tillgång till en utbyggd infrastruktur.

Vi vill införa lokala servicekontor där statlig, kommunal, ideell och privat service kan samordnas i samverkan mellan aktörerna. Huvudansvaret ska ligga på Arbetsförmedlingen. Vi föreslår en försöks- och utvecklingsverksamhet för detta under fem år.

Vi vill att posten ska ha i uppdrag att ge god service av likvärdig kvalitet till alla enskilda medborgare och företag i hela landet. Vi föreslår att det i Polisens nya organisation ska finnas grundläggande tillgång till polis i hela landet.

Nya statliga myndigheter ska etableras utanför storstadsregionerna. Vi vill också bredda bankkonkurrensen och utöka möjligheterna till statliga kreditgarantier eller uppstartslån i syfte att öka nyetableringen av lokala sparbanker. Landsbygden behöver banker med lokal närvaro, stor personkännedom och samhällsengagemang. Banker ska åläggas upprätthålla viss kontanthantering genom föreskrifter eller lag.

Vi vill förenkla regelverket för småskalig livsmedelsproduktion och servering för att underlätta för småföretag, något som även är gynnsamt för utvecklandet av landsbygdsturism. Vi föreslår ett logistikstöd för att bedriva lanthandel. Stödet ska kompensera sämre geografisk belägenhet, mindre volymer av varor etcetera, vilket är en förutsättning för en fungerande daglig varumarknad på landsbygden.

Dessutom verkar vi för utökade statliga medel för hjälp till etablering av drivmedelsmack på landsbygd, att staten tar fullt ansvar för att säkerställa att alla medborgare har tillgång till apotek och därmed livsnödvändiga läkemedel i hela landet.

Vi vill säkerställa en likvärdig biblioteksstandard och biblioteksservice. Vi vill införa digitala bibliotek där alla utan kostnad ska kunna ladda ned böcker, film, musik och andra medier, samtidigt som upphovspersonerna får ersättning för detta, samt främja digitaliseringen av biografsalonger genom att öka omställningsstödet.

Med våra förslag utvecklas servicen på landsbygden. Detta underlättar landsbygdens utveckling mot en livsnödvändig och grön omställning av vårt land.

Ulla Andersson

Ekonomisk talesperson för Vänsterpartiet

Lena Olsson

Riksdagsledamot Dalarna

Thomas Lundberg

Distriktsordförande Vänsterpartiet Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons