Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvalitet ger resultat i skolan

Annons
Kvalitet ger resultat i skolan

Det är något desperat över rektor Anders Åkermans önskemål att ge eleverna chansen till ökade kunskaper och godkända betyg genom att införa ett extra skolår för omotiverade elever.

Man kan bara hoppas att det är en väckarklocka till politikerna i Sollefteå kommun. Det är inte kvantiteten av skoltid som ger resultat, utan kvaliteten.

Det är bra att Åkerman känner sympati för alla de elever som har svårt att uppnå läroplanens mål. Politikerna borde också inse problemet.

Rektorerna som genom sin befattning har ansvaret för skolans arbete borde för länge sedan markerat sin ställning och påtalat för kommunledningen att man inte kan fullfölja sina uppdrag.

Rektorsuppdraget är inte "förste handläggare" av ekonomiska kriser. Rektorsuppdraget är att ikläda sig ansvaret för att utifrån omvärldens krav genom skollagen, läroplaner och avtal stimulera lärare till att fortlöpande förbättra verksamheten. Att vi nu är med i Attraktiv skola, kan vara en väg mot detta, men det kommer att ta några år innan det får riktig effekt. Det kommer att kosta pengar.

Däremot kan förbättringar ske redan i dag genom förbättrad kommunikation mellan politikerna och skolan. Där politikerna inser att den bästa utvecklingen fås genom att låta lärarprofessionalismen styra arbetet i skolan.

För lärares del gäller det att genom avtalsarbetet skaffa förbättrade arbetsvillkor. Detta genom att få ökad delaktighet och ta sitt ansvar för en bättre arbetsmiljö, vara delaktiga och påverka arbetsorganisationen, få medverka till att utforma ett arbetstidssystem som bidrar till minskad arbetsbelastning, initiera och kräva kompetens- och yrkesutveckling värd namnet, medverka i introduktionsprogram för nyanställda lärare, och inte minst fortsätta och förbättra arbetet med att göra eleverna delaktiga i sin egen kunskapsutveckling.

Detta skapar grunden för en lärarroll som är dynamisk och utvecklingsinriktad.

Det ska finnas stora utvecklingsmöjligheter i ett yrke där man dagligen spelar en avgörande roll för hur elever i förskolan och skolan utvecklar lust och förmåga att lära.

På lärarförbundets kongress den 13-16 november sa statsministern: "Sverige har inte råd att inte satsa på skolan". Samma sak torde gälla för Sollefteå också. Vi har inte råd att inte satsa på skolan, och viktigast, tror jag, att det är att satsa på grundskolan. Det är ändå här läsandets och skrivandets största insats bör ske.

En skola som inte har råd att satsa på att varje elev i årskurs 3-4 kan läsa ordentligt har misslyckats.

Detta bör heller inte ses som ett problem som uppstår i årskurs 3-4, utan hela skolsystemet från förskolan med de allra minsta barnen måste ha sådana resurser att lärandet kan ske under lugna och harmoniska former. Förskolegrupper på uppåt 20-22 barn, med i sämsta fall 5-6 riktigt små barn, och 2 eller 2,75 förskollärare, kan aldrig ge barnen en harmonisk och stimulerande tillvaro. Arbetsmiljön blir inte bra, vare sig för personal eller barn.

Det pedagogiska arbetet blir inte heller vad personalen vill, och har utbildning för. Detta tar naturligtvis barnen med sig in i skolan, där lärarna idag undrar vad som har hänt. Grupptimmar och individuella bemötanden, är sedan länge borta och därmed också chansen till lärande.

Samma fråga följer barnen upp genom grundskolan , ja faktiskt ända upp i gymnasiet. Vad är det som har hänt? Då vill Åkerman göra ett skolår till, man häpnar.

Ledande politiker i Sollefteå, hör vad statsministern säger; "Vi har inte råd att inte satsa på skolan"!

Thommy Edlund

Ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Sollefteå

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons