Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kustbevakningen – en dyr lekstuga

/

Denna myndighet har en oerhört slapp inställning till skattepengar och den budget som man fått att hantera.

Annons

Apropå nyhetsartikeln "Stationen i Ö-vik hotas av nedläggning" på Allehanda.se den 18/2.

För den som bor vid havet, vistas i Höga Kustens skärgård, och har ägnat en del av sitt liv åt politik – såväl lokalt i Skåne som på riksplanet vid sidan om levebrödet som egen företagare – kommer detta varsel inte som en överraskning utan tvärtom som en välkommen bekräftelse på att man inte kan och får missbruka skattebetalarnas pengar hur vidlyftigt som helst.

Den som följer KBV:s båtar på AIS, ser ofta hur man går ut inför en helg och gärna lägger sig i någon skön hamn, företrädesvis Trysunda. Att detta sker även under den kalla årstiden då det inte finns någon fritidsbåtstrafik provocerar en skattebetalare, liksom det till synes planlösa farandet upp och ned, fram och tillbaks genom HK:s skärgård, ofta i hög hastighet. Hundratals sjömil på ett eller ett par dygn kostar både diesel och miljöutsläpp. De oljeutsläpp som man påstår sig jaga, står man egentligen helt själv för!

Att som KBV 181, ett 56 meter långt fartyg från Umeå, helt opåkallat leka isbrytare och under två dygns tid, helgen den 13-14 april i fjol, i halvmetertjock is in till Docksta, retade många. Inget fartyg hade begärt assistans och ingen båt använde därefter den uppbrutna rännan. Se min bild.

Nu skall inte hela budgetunderskottet på 133 miljoner skyllas bara på norrlänningarna. Men det vi sett vittnar om att man inom denna myndighet har en oerhört slapp inställning till skattepengar och den budget som man fått att hantera, cirka 13 procent minus!

KBV hänvisar till alla de tunga uppgifter man är ålagd i regleringsbrev. Men ett antal av de i artikeln uppräknade uppgifterna kan andra myndigheter och organisationer utföra lika bra i den mån de överhuvudtaget är relevanta i denna glesbebodda och glest trafikerade del av landet.

Fisketillsynen kan till exempel utföras av länsstyrelsen, som på många andra ställen. Sjöräddningen klarar SSRS av, som inte kostar skattebetalarna en krona. Polisiära uppgifter sköts bäst av polisen. Det hade varit betydligt bättre om polisen fick en budgetförstärkning, utbildade några sjöpoliser som stationerades i Ö-vik och fick ta över KBV 413, en före detta stridsbåt. Så ser det ut i skärgårdarna söderöver.

När det gäller hjälp till sjöss, har vi fortfarande i färskt minne en händelse i somras hur KBV, efter att ha konstaterat att fara för liv inte förelåg, helt sonika lämnade en segelbåt sittande på grund vid Köpmanholmen med hänvisning att den kunde Sjöräddningssällskapet ta hand om.

I Öresund, på vars böljor jag vistats mycket, har Kustbevakningen en helt annan och viktigare funktion. Men där är också trafiken mycket intensivare och kollisionsrisken och risken för miljöutsläpp större. Danska fiskares tidigare ständiga brott mot trålningsförbudet gav KBV mycket arbete och ofta stora rubriker. Problemet är sedan flera år löst genom bilaterala förhandlingar.

I Höga Kusten är Kustbevakningen en dyr lekstuga. Det enda fartyg som det finns anledning att behålla på norrlandskusten är ett miljösaneringsfartyg som kan sättas in med kort varsel.

Svar direkt: Närvaro till sjöss är nyckeln till snabba insatser

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons