Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kunskapslotteri i Västernorrland

/

"Stödet till elever med särskilda behov varierar mellan olika län, mellan kommuner i länen och mellan skolor i samma kommun", skriver några debattörer.

Annons

För elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har skolan blivit som ett lotteri. Elevernas möjligheter beror helt på vilken skola de hamnar i och vilken lärare de får. Stödet till elever med särskilda behov varierar mellan olika län, mellan kommuner i länen och mellan skolor i samma kommun. Det behövs tydlighet och enhetlighet – nu. Alla måste få samma grundläggande möjligheter att lära sig att läsa och skriva.

Vi lät Demoskop kartlägga kommunernas hantering av stöd till elever läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Syftet var att mäta kommunalt ledarskap, för att undvika skillnader mellan olika skolor inom kommunen. Studien genomfördes 13 maj – 4 juni och riktade sig till de 100 största kommunerna i Sverige – i Västernorrland var Örnsköldsvik och Sundsvall tillfrågade. Sundsvall valde att inte svara på undersökningen. Sollefteå, Kramfors och Härnösand var inte tillfrågade men erfarenheterna från resten av Sverige får oss att tro att situationen i dessa kommuner inte skiljer sig markant från övriga riket.

Studien visar att hälften av kommunerna - bland annat Örnsköldsvik - saknar en samlad handlingsplan eller direktiv till grundskolan hur de skall jobba med läs- och skrivsvårigheter. Den andra hälften av kommunerna – exempelvis Piteå och Skellefteå – har en sammanhållen strategi för skolornas arbete, som också följs upp. Med en tydlig strategi som sträcker sig över alla kommunens skolor, minskar risken att elevens möjligheter avgörs av slumpen.

Forskning visar att tidiga insatser är avgörande för barns läsinlärning. Men i endast hälften av kommunerna görs screening för tidig upptäckt i förskoleklass eller i årskurs 1. Många elever upptäcks först i början av mellan- eller högstadiet – eller inte alls. Det innebär att många elever riskerar att aldrig fångas upp överhuvudtaget under grundskolan, med förödande konsekvenser.

Många kommuner har säkerställt att alla elever med behov har tekniska hjälpmedel och verktyg för att kunna följa undervisningen: dator, rättstavningsprogram, talsyntes och inlästa läromedel. Men i hälften av kommunerna finns inga direktiv för att säkra att alla elever får samma hjälp. Då hänger allt på den enskilda skolans och rektorns resurser och prioriteringar. Särskilt tillgången på inlästa läromedel är låg.

Enligt Skolverkets saknade 22 procent av eleverna i årskurs 9 fullständiga betyg våren 2012. Många av de här eleverna har läs- och skrivsvårigheter. Så här behöver det inte vara.

Nu krävs krafttag. Vi vill att alla kommuner i Västernorrland ska:

1. Göra en handlingsplan för hur alla skolor i kommunen ska ge elever i läs- och skrivsvårigheter särskilt stöd

2. Säkerställa att hjälpmedel och inlästa läromedel finns tillgängliga för alla i kommunen

3. Värna lärare via fortbildning genom hela yrkeslivet

Nu kastar vi handsken till Västernorrlands kommuner - skrota kunskapslotteriet inom länet. Alla elever har rätt till en bra start i livet.

Carina Falk

Länsavdelningen i Västernorrlands Län för Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB

Jan Brundin

Ådalens Lokalförening, Dyslexiförbundet FMLS

Jakob Skogholm

VD Inläsningstjänst

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons