Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kulturverksamheten viktig

Annons
Kulturverksamheten viktig

Innebär moderaternas framtidsvision en privat sjukvård och ett kommersiellt kulturutbud?

Moderaterna anser att landstinget endast skall syssla med sjukvård och absolut inte med kultur. Kan det vara så att syftet med det är att isolera och endast ha kvar sjukvårdsfrågorna för att sedan priva-tisera vården och därmed avskaffa landstinget?

Moderaternas förslag att ta bort kulturpengar i landstingets budget innebär med all sannolikhet att vi i vårt län endast får tillgång till ett kommersiellt kulturutbud. Medan vi socialdemokrater anser att den kulturverksamhet som våra kulturinstitutioner bedriver är en mycket viktig motkraft mot den kommersiella kulturen och mot drogkulturen.

Innebär moderaternas framtidsversion att vi får en privat sjukvård och ett kommersiellt kulturutbud?

I ett läge där vissa skolklasser inte har råd att gå på teater, lyssna på levande musik, besöka museer och en del kommuner inte längre har öronmärkta pengar till kultur för barn. I ett läge när bokinlåning har dragits in från vissa äldreboenden, folkbildningen har mindre anslag, kulturarbetare går arbetslösa, vill moderaterna i landstinget ta bort de pengar som ger oss möjlighet att ge kulturanslag och driva våra regionala kulturinstitutioner.

Trots att alla de statliga pengarna för kulturverksamhet (miljontals kronor), som kommer till vårt län, endast betalas ut om landstinget eller länets kulturinstitutioner är mottagare. Med hjälp av dessa pengar sysselsätter vi hundratals personer som i sin tur bor och betalar skatt i vårt län, både kommunal- och landstingsskatt.

Om kulturen skall bli jämlik avgörs i hög grad av förtroendevalda. Vi har ett stort ansvar för alla som inte är vana att lyssna på musik, gå på bibliotek, museer eller teater. Vi har också ett stort ansvar för att människor ur alla samhällsklasser har råd till kultur. Därför är det viktigt att kulturen finns i vardagen - i förskolan och skolan, på arbetsplatsen, i bostadsområdet och i vården. Det är här som våra kulturinstitutioner har en stor uppgift att fylla.

Ett mål måste vara att alla ungdomar skall gå ut i vuxenlivet med ett avspänt och nyfiket förhållningssätt till museer, musik, konst, dans, film och teater. De skall också själva ha haft möjligheten att utöva kultur i någon form och de skall ha haft kontakt med utövande konstnärer.

Utan konstnärer och andra kulturarbetare har kulturen ingen framtid. En framgångsrik kulturpolitik är inte heller möjlig utan fullödiga, konstnärliga insatser.

Konstnärer, skådespelare, musiker och författare måste därför ha rimliga arbetsvillkor. Det innebär att vi måste slå vakt om kulturanslagen - generellt sett.

Kulturanslagen till folkbildningen och folkrörelserna får inte heller minskas eller tas bort som moderaterna förespråkar. Vi vet alla vilken betydelse studieförbunden och folkhögskolorna har för kulturlivet.

Folkbildningen har också spelat en avgörande roll för att demokratin skall utvecklas och för att människor skall engagera sig i samhällsdebatten och kulturlivet.

Att ge kunskap till kortutbildade, att förmedla nya kunskaper i en snabbt föränderlig värld och att ge arbetslösa utbildning och stimulans hör till våra angelägnaste arbetsuppgifter, för att vi skall kunna behålla ett jämlikt och demokratiskt samhälle.

I ett län där det inte finns ett rikt kulturliv finns inte heller framtidstro, kreativitet och entreprenörsanda. Låt oss i stället för att delta i den nedrustning av kulturen som moderaterna i landstinget förespråkar, ta vara på de fina resurser som vi byggt upp i vårt län och hjälpas åt att göra god musik, teater och folkbildning tillgänglig för fler.

Kerstin Nygren (s)

Ordförande i landstingets kultur-, utbildnings- och forskningsdelegation

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons