Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kovändning om äldreboende i Ed

Annons
Kovändning om äldreboende i Ed

Vid midsommartid 1996 flyttades alla boende på Resedagården till andra institutioner runt om i kommunen med löfte om att få flytta tillbaka så fort nödvändiga reparationer genomförts. Det var ett löfte som de gamla och deras anhöriga litade på varför flyttningen kunde genomföras utan större protester. Nu vet vi att det löftet inte var värt någonting. Det blev det ingen reparation av Resedagården utan istället har kommunens talesmän hävdat att det inte finns något behov av ett äldreboende i Ed. Allt sedan dess har Edsbygdens byalag och på senare tid även Reseles byalag försökt finna möjligheter för bygdens äldre att få avsluta sina liv på hemorten.

Vad som verkligen bekymrar i denna fråga är den attityd som Sollefteå kommun visat i första hand genom vård-och omsorgsnämndens ordförande Stig Rosberg. I stället för att uppskatta och uppmuntra de initiativ som tagits av byalagen har han hårdnackat hävdat att inget behov av äldreboende i Ed finns. Otaliga insändare i frågan har lämnats obesvarade och när till sist Stig Rosberg finner mödan värd att gå i svaromål så sker det på ett sådant sätt att det ger Nicke Sjödin underlag för en hel krönika.

Detta var i all korthet bakgrunden till den debatt som följde på den av byalagen arrangerade och mycket uppskattade föreläsning av professor Barbro Beck-Friis om demens och äldrevård.

Partiernas laguppställning i debatten talar sitt tydliga språk. Vänsterpartiet och Folkpartiet tycker tydligen att frågan är så ointressant att man inte ens bemödar sig om att närvara. Centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet verkar ha tagit frågan på allvar medan socialdemokraterna för att fortsätta tala fotbollsspråk ställer upp med B-laget.

Inget ont om Rolf Engström och Henry Pettersson men efter deras framträdanden känns det svårt att tro att de har den tyngden att deras löften kan tas på fullt allvar. Enligt dessa båda herrar instämmer nämligen numera socialdemokraterna i att det finns ett behov av äldreboende i Ed. Denna omsvängning satt dock långt inne.

Rolf Engströms försök att missbruka statistiken av antalet människor över 85 år i Ed föll platt till marken eftersom alla förstår att när inget äldreboende i Ed finns så bokförs dessa människor där de hamnar, det vill säga i Junsele, Ramsele, Helgum eller Sollefteå.

Inte heller Henry Petterssons försök att beskriva byalagens strävan som ett kommersiellt jippo där kommunen skulle stå för kostnaderna imponerade på åhörarna. Det är ju faktiskt så att byalagens aktion kommit till inte för att tjäna pengar på att vårda äldre utan för att kommunen vägrat visa något som helst intresse för ett äldreboende i Ed.

I ett desperat försök att peka med hela handen deklarerade Henry Pettersson att byalagen hade att komma med ett komplett koncept till kommunen så skulle man få ett besked. Vilken otroligt självgod gammaldags inställning att möta människor, som på sin fritid arbetar för en värdig ålderdom för sina anhöriga och sig själva och som redan stött pannan blodig mot vård-och omsorgsnämndens ointresse för frågan. Borde man inte istället från kommunens sida välkomna varje sådan aktivitet från kommunmedborgarna och på allt sätt stödja och stötta.

I framtiden kommer det att ställas stora krav på alla människor när det gäller att klara en bra livskvalitet för våra gamla. De anhörigas insatser kommer att bli allt värdefullare. Då är det naturligtvis väldigt viktigt att som politiker skapa en vi-känsla och möta lokala initiativ på ett positivt sätt. Den politiker som inte klarar detta har förmodligen en övertro på sin egen förträfflighet eller är så medvetna om sin bristande förmåga att man inte vill komma utanför sammanträdesrummens trygga väggar. Inför det kommande valet är det säkert klokt att peta dylika företrädare från laguppställningen.

Till sist en fråga till Elisabet Lassen, eftersom jag gett upp hoppet att få ett begripligt svar från Stig Rosberg.

Hur kan det komma sig att samma människor som slåss för att våra barn inte skall behöva åka några kilometer till och från sin skola finner det helt okay att människor i 90-årsåldern utan vidare flyttas flera mil från sina hem ?

Lars-Göran Forslund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons