Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Korrekt om Botniabanan

Annons

E Signaturen PMH uttrycker i ÖA den 8/1 farhågor för bland annat säkerheten, buller och informationsfrågor kring planeringen av Botniabanan. Men PMH bygger sina antaganden på felaktiga fakta.

Botniabanan utformas med hög säkerhet. Sannolikheten för att en oönskad händelse skall inträffa är mycket liten. Trots de små riskerna kommer en rad åtgärder att vidtas för att ytterligare höja säkerheten. Några exempel på sådana åtgärder är utrymningsvägar för självräddning i tunnlarna genom Varvsberget och Åsberget, planskilda korsningar, ATC- system (Automatic Train Control, säkerhetssystem som gör att risken för kollisioner mellan tåg är mycket liten), geotekniska förstärkningar samt detektionsanläggningar som känner av och gör att trasiga vagnar kan tas ur trafik i tid.

PMH uppskattar att det kommer att gå 140 vagnar per dygn à 70-80 ton per vagn genom stadens centrum med farligt gods. Om allt farligt gods från stambanan skulle flyttas över till Botniabanan i framtiden skulle det, varje dygn, maximalt gå 18 vagnar à 35 ton genom Örnsköldsvik. Det troliga är att antalet vagnar kommer att ligga kring 9 per dygn, eftersom man kan räkna med att farligt gods även kommer att transporteras på stambanan. En bråkdel av PMHs bedömningar med andra ord.

Kraven på bullerdämpning är högt ställda. När Botniabanan står klar beräknas det gå cirka två tåg i timmen. Under natten kommer det till största delen att handla om godståg. Banverket följer de riktvärden för buller som regeringen föreskriver i sina villkor för tillåtlighetsbeslutet från juni 2001. Det betyder att ljudnivån i sovrum, med stängda fönster, inte får överstiga 45 dB(A). Ett samtal i normal röstläge låter högre. Med det kommer de allra flesta att klara sin nattsömn utan att störas.

PMH tycker att Botniabanan skall dras utanför samhället. En sådan bana finns redan idag; stambanan. Stambanan ligger ett stycke in i landet och en bra bit ifrån den stora mängden människor och verksamheter som finns längs kusten. För att regionen skall kunna dra nytta av Botniabanan krävs att banan utformas med god tillgänglighet för resenärer och godstransportköpare. Det betyder att banan behöver få ett centralt läge i Örnsköldsvik, som samtidigt är anpassat efter stadens miljö och dess utvecklingsmöjligheter. Det är med dessa utgångspunkter som planeringen har skett.

Avslutningsvis uttrycker PMH en oro för att befolkningen inte har blivit informerad om dessa frågor. Banverket har vid ett flertal tillfällen bjudit in till samrådsmöten för att lämna och inhämta information. Dessutom finns mycket information att hämta på http://www.botniabanan.se. På webbsidorna finns namn och telefonnummer till anställda i projektet och det finns också möjlighet att besöka vårt kontor på Strandgatan. Informationskanalerna är många och kan kanske stilla PMH:s oro.

JAN BERGMAN,
INFORMATIONSCHEF
PROJEKT BOTNIABANAN

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons