Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kompetensutveckling på sjukhusen

/

Det är viktigt att allt mer av läkarnas arbetsuppgifter tas över av annan personal, främst sjuksköterskor, läkarsekreterare och sjukgymnaster.

Annons

Efter sparbeslutet i landstingsfullmäktige 2008 gjordes stora personalnedskärningar på alla tre sjukhusen. Målet var att få bukt med underskotten, men nedskärningarna hade endast en mycket begränsad effekt på ekonomin.

För att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomi i framtiden utarbetade vi själva i början av 2011 modellen för en omfattande sjukhusreform. Reformen innebar inventering av länets totala behov av specialistvård, införande av enhetliga vård- och behandlingsrutiner över hela länet, samordning av uppgifter och resurser mellan sjukhusen samt fokusering på förbättringsarbete och patientsäkerhet. Detta kompletterades sedan av landstingsdirektören med sammanslagning av de tre sjukhusen till en enda förvaltning.

När nedskärningarna började genomföras 2009, blev det totalstopp för allt pågående förbättringsarbete. Samtidigt hade hårda restriktioner införts beträffande medarbetarnas möjligheter till vidareutbildning. Förbättringsarbetet återupptogs efter en särskild satsning från landstingsstyrelsen, och det arbetet är i full gång.

Men våra medarbetare har också ett stort behov av kompetensutveckling. De behöver kunna växa i sitt yrke, bredda och fördjupa sina kunskaper, hålla sig uppdaterade med utvecklingen inom sitt område och specialisera sig. Vill vårt landsting vara en attraktiv arbetsgivare och kunna konkurrera med andra landsting om kompetent arbetskraft, ska vi ha en utbildnings- och utvecklingsmiljö värdig samhällets mest kunskapsintensiva bransch, hälso- och sjukvården. Därför behövs nu i första hand en strukturerad utbildningsplan för specialistvårdens alla yrkeskategorier.

Lika angeläget är det med kompetensväxling. Genom den tekniska utvecklingen kan läkarna göra alltmer för patienterna och allt fler patienter kan behandlas. Därmed behövs fler läkare, men läkare är en bristvara i hela landet. Därför är det viktigt att allt mer av läkarnas arbetsuppgifter tas över av annan personal, främst sjuksköterskor, läkarsekreterare och sjukgymnaster. Denna process har pågått i många år och det finns en lång lista med traditionella läkaruppgifter som numera sköts av andra än läkare.

Även sjuksköterskor har börjat bli en bristvara och de måste därför i sin tur kunna överlåta arbetsuppgifter till undersköterskor. Det är nu angeläget med en kartläggning av kompetensväxlingen inom alla våra verksamheter, som ett led i arbetet med inrättandet av länskliniker.

Jacomina Beertema (M)

Sundsvall Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yvonne Sundqvist (SJVP)

Sollefteå Vice ordförande

Roger Byström (C)

Själevad Ledamot

Sarah Karlsson (FP)

Härnösand Ledamot

Kristoffer Bodin (M)

Härnösand Ledamot

Mona Lundqvist (KD)

Själevad Ledamot

Helén Östmar Rosdahl (M)

Domsjö Ledamot

Jakob Norstedt-Moberg (MP)

Bonässund Ersättare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons