Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inte rätt att ta bort avgift

/

Graden av deltagande i cellprovskontroll kan inte anses ha samband med patientavgiften. Däremot kan upplysningskampanjer och god tillgänglighet tänkas bidra till högt deltagande.

Annons

I en skrivelse föreslår Nätverket mot gynekologisk cancer att landstingen ska ta bort patientavgiften för gynekologisk cellprovskontroll, efter förebild från Stockholm, Sörmland och Gotland. Regelbunden cellprovskontroll ger möjlighet till tidig upptäckt av livmoderhalscancer, den vanligaste gynekologiska cancerformen. Detta möjliggör tidig behandling och därmed god prognos. Därför är det viktigt att så många kvinnor som möjligt deltar i cellprovskontrollerna.

Nätverket anser att deltagandet i cellprovskontrollen påverkas av patientavgiftens storlek och framhåller Stockholm som förebild där cellprovskontrollen är gratis sedan flera år. Självklart finns all anledning att ta bort avgiften om det finns ett klart samband mellan avgift och deltagande. Men så är inte fallet.

Målet för deltagande i gynekologisk cellprovskontroll är enligt den nationella cancerplanen 85 procent. Detta mål uppnås i landstinget Västernorrland som 2012 hade ett deltagande om drygt 86 procent (källa: Öppna Jämförelser 2013). Riksgenomsnittet var 79,7 procent. Landstinget Västernorrland hörde tillsammans med Dalarna, Halland, Värmland, Gävleborg och Jämtland till de sex landstingen med högst deltagande med Jämtland och Västernorrland på en delad femteplats. Samtliga dessa landsting hade en avgift om 150 kronor utom Gävleborg där avgiften var 100 kronor.

De fem landstingen med lägst deltagande i cellprovskontrollen 2012 var Stockholm (avgift 0 kr), Sörmland (100 kr), Kronoberg (100 kr), Gotland (120 kr) och Uppsala (150 kr). Avgiften var alltså i genomsnitt en och en halv gånger högre (!) i de bästa landstingen jämfört med de sämsta. Trots att cellprovskontrollen i Stockholm har varit gratis i flera år, hade deltagandet där minskat ytterligare under 2012 jämfört med året innan (källa: Öppna Jämförelser 2013).

Under dessa två år hade Dalarna oförändrat legat i topp (kring 91 procent) med en avgift om 150 kronor. Värmland hade gått från nionde till tredje plats och Jämtland från elfte till femte plats, i bägge fall med oförändrad avgift om 150 kronor. Också Västernorrland hade förbättrat sin rankning, med oförändrad avgift om 150 kronor. Graden av deltagande i cellprovskontroll kan därmed inte anses ha samband med patientavgiften. Däremot kan riktad information och upplysningskampanjer tänkas bidra till högt deltagande, liksom god tillgänglighet. Det är Dalarna vi bör lära oss av, inte Stockholm, Sörmland eller Gotland.

Med undantag för Halland har de bästa resultaten uppnåtts i fattiga skogslän där landstingen inte har råd att äventyra sina intäkter. Vårt landstings intäkter från gynekologisk cellprovskontroll uppgår till cirka 2,3 miljoner kronor. Det motsvarar till exempel en tredjedel av budgeten för strålenheten i Sundsvall. Det är inte försvarbart att dra ner på sådan eller på annan angelägen sjukvårdsverksamhet för att ha råd med borttagning av patientavgiften för cellprovskontroll. En åtgärd som bevisligen inte leder till önskat resultat.

Jacomina Beertema (M)

Sjukvårdslandstingsråd

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons