Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inte nöjd med hur ärendet handlagts

Från oppositionens sida välkomnar vi självklart tillskottet på 11 milj. kronor till socialnämnden. Vad vi reagerat mot är hur ärendet handlagts.

Annons

På Allehanda.se fredag 15 november meddelar Ann-Christin Myrgren (S) , socialnämndens ordförande och Andreas Sjölander (S), ledamot i socialnämnden att Borgarnas obstruktion skall inte hindra oss att förbättra. Bakgrunden är att oppositionen vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 oktober yrkade på återremiss av ett ärende som innebar att 11 millioner kronor skulle tilldelas socialnämnden. Beloppet var av kommunstyrelsen öronmärkt för att täcka ett förväntat underskott för hemtjänsten.

Från oppositionens sida välkomnar vi självklart tillskottet på 11 milj. kronor till socialnämnden. Vad vi reagerat mot är hur ärendet handlagts.

Vi förväntar oss att ärenden handläggs och bereds enligt de regler som kommunallagen föreskriver. Så skedde inte i detta fall. Man nonchalerade helt enkelt den demokratiska processen och lät inte vare sig socialnämnden eller socialförvaltningen yttra sig över hur dessa 11 miljoner kronor skulle fördelas och användas. Myrgren och Sjölander beklagar sig över att nämnderna skulle tvingas äska om medel, ett något anmärkningsvärt sätt att se saken eftersom det ju är vad regelverket kräver. Från oppositionen kräver vi ordning och reda och fasta spelregler hur ärenden bereds och handläggs. Vi kan heller inte acceptera att man från kommunstyrelsens sida ensidigt styr socialnämndens prioriteringar. Det är i så fall kommunfullmäktiges sak att göra.

Myrgren och Sjölander antyder att tillskottet på 11 milj. kr skulle innebära att man slipper besluta om drastiska åtgärder som till exempel uppsägningar. Sådana åtgärder har ju överhuvudtaget aldrig varit föremål för diskussion eller överväganden. Att man i det här sammanhanget försöker skjuta skrämskott av detta slag är inte särskilt hederligt. Påståendet att den borgerliga obstruktionen har försatt socialnämnden, personalen, och kommuninnevånarna i en olustig situation framstår som fullständigt obegripligt. Vår reaktion är definitivt inte något politiskt spel i syfte att vara emot och obstruera för sakens egen skull.

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 25 november fattades beslutet att socialnämnden tilldelas 11 milj. kr enligt förslaget. Och oppositionen röstade för förslaget sedan vi fått gehör för de krav vi ställt.

Slutligen. Myrgren/Sjölander räknar upp en lång rad åtgärder och planer som är på gång för att förbättra verksamheten inom äldreomsorgen och för att lösa de problem som vi dras med. Vi vill då påminna om att i det avseendet har vi från oppositionen i allt väsentligt varit överens med majoriteten och i flera fall har vi till och med varit pådrivande.

Försöken skapa en bild av oppositionen som destruktiva nej-sägare som obstruerar och saboterar genomskådas lätt av var och en som ägnar den här frågan den minsta eftertanke. Eller för att citera gumman som klippte grisen, mycket skrik för lite ull.

Anders Gäfvert (M)

Oppositionsråd

Hans Sefbom (M)

2:e vice ordförande Socialnämnden

Eva Olstedt-Lundgren (FP)

Gruppledare

Barbro Ekevärn (Sjvp)

Gruppledare

Ingemar Wiklander (KD)

Gruppledare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons