Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

INSÄNDARE: Bor i Lakamark och har stort behov av fiber – tvingas nu ut i kylan för att ringa

Annons

Lakamark är en by som ligger cirka sex kilometer väster om Husum och tre mil norr om Örnsköldsvik.

Kopparledningarna skulle inte ha tagits bort innan kommunen sett till att den nya tjänsten fiber fanns på plats, skriver Jonas Domeij.

Vår familj har bott här i generationer och vi, som har vår huvudsakliga boningsort i Stockholm, bor alltmer långa tider här uppe. Eftersom vi är fortfarande har kvar några uppdrag i Stockholm är vi starkt beroende av att ha både bra tele- och datakommunikation på vår gård i Lakamark.

Vi har tidigare haft fast telekommunikation tills förra sommaren då Telia klippte av kopparledningarna. Vi tvingades då att använda våra mobiltelefoner och mobilt internet. Mobiltelefonerna fungerar dåligt – man får ofta gå ut på gården för att kunna ringa.

Vi har haft Telia som operatör under alla år. Jag kan bara notera att vi svenskar gemensamt har bekostat uppbyggnaden av Telias kopparnät som nu håller på att monteras ner i första hand i glesbygden. På den tiden sörjde staten för att all infrastruktur fungerade i stort sätt i hela Sverige.

Jag har arbetat i näringslivet i hela mitt liv. För oss var det naturligt att utveckla våra tjänster så att de blev bättre för kunderna. I den mån som tjänster försvann försökte vi bibehålla gamla tjänster tills alla kunde tillägna sig de nya. I detta fall har den gamla kopparledningen försvunnit innan den nya fibern har kommit. Fibern är den nya ”kopparledningen”.

Stat och kommun ska inte stillasittande se på när delstatliga bolag tar bort funktioner, utan att se till att den nya möjligheten att kommunicera erbjuds kunderna. Kopparledningarna skulle därför inte tas bort – innan kommunen sett till att den nya tjänsten fiber fanns på plats. I vårt fall har man sagt att fibern skulle finnas på plats redan för några år sedan. Nu vet man inte när den kommer.

För att säkerställa fiberinstallationen och få ta del av de subventioner som erbjöds oss skapades i vår del av Örnsköldsviks kommun en ekonomisk förening som till en början drev projektet. Vi betalade in cirka 5.000 kronor, som tillsammans med statens bidrag skulle täcka installationen. Viss del skulle medlemmarna själva bidra med med eget arbete. Det är att notera att man finansierar den nya tekniken på ett annat sätt än hur Televerket en gång i tiden finansierade kopparledningsutbyggnaden.

Våra närområden lyckades få fiber till ett subventionerat pris. De var snabbare än vi och drev projektet något annorlunda. Vi har i princip lika långt till tätorten Husum.

Plötsligt "vaknade" Övik Energi och ville vara med i installationen. Detta ledde till att subventionerna försvann och vi får i framtiden betala ett helt annat pris kring 20.000 kronor.

Hur kan det komma sig att innevånare i en kommen får betala olika pris för samma facilitet under i princip samma förutsättningar? Hur rimmar det med den kommunala likställigheten? Är det verkligen lagligt?

Avslutningsvis vill jag säga att Övik Energi ska se till att vi får betala samma pris för anslutningen av fiber som gällde tidigare samt att kommunen ser till att vi får installationen under 2019, så vi slipper stå ute i kylan en vinter till när vi ska tala i telefon.

Gör det inte sämre för oss glesbygdsbor.

Jonas Domeij

SVAR DIREKT:

Hela landet står inför utmaningen att det traditionella fasta telefoninätet och bredband via telejacket (ADSL) monteras ned innan den nya digitala infrastrukturen till fullo är utbyggd.

Kommunen arbetar tillsammans med Övik Energi för att bidra till att uppnå regeringens mål i bredbandsstrategin. En del i detta arbete består av att bistå fiberföreningar i hanteringen av bidragsansökan av EU-medel för utbyggnad av fiber i landsbygdsområden. Vilka som beviljas bidrag från landsbygdsprogrammet beslutas av länsstyrelsen och det är ett antal kriterier som vägs in.

Regeringens mål är att fiberutbyggnad ska ske på marknadens villkor och att det ska möjliggöra för flera aktörer att bygga fibernät. Där detta inte är möjligt finns det bidrag att söka. Mängden bidrag underskrider det behov som finns idag och Regeringen ser över möjligheterna till mer bidrag till landsbygden och också andra tekniker för att nå det hushåll som inte kan nås med fiber.

Prissättning av en anslutning i landet ligger generellt mellan 15000 och 30000 kronor beroende på avstånd, förutsättningar och omfattning.

I Lakamark samarbetar fiberföreningen med en annan aktör än Övik Energi och kommunen, och där pågår utbyggnad av fiber.

Vad gäller statens ansvar för att ordna telefoni och bredband hänvisar vi till myndigheten Post- och telestyrelsens webb.

Maria Olsson, projektledare Bredband 2020

■■ Följ Allehanda Ordet fritt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons