Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemab - i medborgarnas tjänst?

Annons
Hemab - i medborgarnas tjänst?

Det finns anledning fundera på varför det i Härnösand inte är tillåtet att framföra åsikten att vattnet i våra ledningar har dålig smak. Vd råskäller med väl utstuderade invektiv. Vapendragaren skriker ut att kommunen skadas. Syftet synes vara att till varje pris ta död på debatten. Varför förs inte i stället en konstruktiv dialog med medborgarna? Hemabs verksamhet är av största vikt för oss som bor i kommunen. Vi förväntar oss att bolaget, i kommunens ägo, ska leverera bra och prisvärd service.

Hur ser verkligheten ut? Fjärrvärmetaxan har höjts. Vattentaxan föreslås nu höjas med motiveringen att taxan ännu inte är högst i länet. Personalkostnaderna på hetvattencentralen har fördubblats, vilket innebär att det årliga överskottet för fjärrvärmerörelsen är utraderat. Därtill kommer kapitalkostnaderna för investeringen i kraftvärmeverket (120-150 miljoner kronor). Varmed ska Hemab betala dessa kostnader? Ja, ett är säkert! Det är kommunens medborgare som på något sätt får betala eftersom Hemab endast har en enda inkomstkälla och det är kommunens medborgare.

Nästa taxehöjning torde bli nätavgiften med motiveringen att kommunen ska utdebitera intrångsavgifter för att bolaget gräver på kommunens mark. Hemab kan då höja nätavgiften utan att det blir ett uppenbart brott mot svensk lag.

Den politiska majoriteten ser måhända detta som ett genialt sätt att smygbeskatta kommunmedborgarna. Varför går politikerna i så fall omvägen via ett aktiebolag när utdebiteringen kan ske via skattsedeln? Det blir hur som helst medborgarna som får betala kalaset för det finns väl ingen politiker som på allvar tror att Hemabs intäkter hämtas från annat håll.

Härnösands kommun ligger förvisso redan i toppskiktet, när det gäller skatten och taxorna. Problemet med den politiken är, som statistiken utvisar, att företagen och medborgarna lämnar kommunen. Detta tvingar de medborgare som blir kvar att betala än mer i skatt och taxor vilket i sin tur påskyndar utflyttningen. Låter inte detta som en återvändsgränd? Frågan är varför vi som trivs i vår fina kommun ska acceptera en så dyster utveckling?

Det var för övrigt ett intressant konstaterande att vapendragaren har klart för sig att utflyttningen får negativa konsekvenser för medborgarna. Slutsatsen borde ge vapendragaren och den politiska majoriteten uppslaget att till varje pris se till att Hemab sköts så professionellt att taxorna snarast blir de lägsta i landet. Då får vi reell grogrund för inflyttning av såväl företag som nya medborgare.

Ur ett medborgarperspektiv är det tämligen enkelt att klassa ledningsförmågan hos bolag av Hemabs speciella karaktär. Bolag med höga taxor har dålig ledning, bolag med låga taxor har bra ledning - så enkelt är det. Allt annat "snack" är dimridåer ägnade att förvirra beslutsfattare och medborgare.

I Härnösand har det under lång tid utlovats avkastning, samordningsfördelar och synergier, men resultatet visar sig i form av allt högre taxor. Av Hemabs årsredovisning att döma krävs det åtskilliga taxehöjningar för att undvika konkurs sett på ett par års sikt. Varför ska Härnösand vara sämst i klassen? Vi har i grunden goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv så varför ta död på de grundläggande förutsättningarna?

Lägg omgående fast ett högst rimligt mål för Hemabs verksamhet, förslagsvis "Hemabs taxor skall vara bland de tio lägsta i landet inom tre år".

Om det är så illa att den politiska majoriteten inte förstår kommunens grundläggande problem eller vågar ta sig an uppgiften att effektivisera Hemab, måste vi medborgare ta oss an uppgiften i september. Det måste bli slut på dimridåerna och det politiska "käbblet". Nu krävs det handling om vår fina kommun ska överleva.

Medborgare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons