Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Härnösand satsar på tillgänglighet

/

Annons

Härnösand ska vara en kommun där människors olikheter ses som en tillgång och strukturella hinder överbryggas. I Humanas årliga tillgänglighetsbarometer stiger Härnösands kommun med hela 81 placeringar. Vi i den rödgröna kommunledningen är stolta över arbetet som har genomförs och kommer att fortsätta jobba för att öka tillgängligheten i Härnösand.

Varje år utför Humana en undersökning av kommunernas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 2012 hamnade Härnösand på plats 128, men i år har kommunen klättrat till plats 47. Det är mycket glädjande att det arbete som sker uppmärksammas och ger resultat. Till klättringen i rankingen har Franzengruppen inventering av tillgänglighet i butiker och andra offentliga lokaler i Härnösand bidragit stort.

Även andra insatser har uppmärksammats under det senaste året. Boverket har utsett Härnösands kommun till en av tre exempelkommuner på hur man arbetar med tillgänglighet i översiktsplanen. Flera av kommunens lekplatser har tillgänglighetsanpassats och kommunens nya hemsida går nu att läsa på ett flertal olika språk och med talsyntes. Under hösten kommer tillgänglighetsåtgärderna kring Sälstens sjöbodar att färdigställas. Ett långsiktigt arbete med att inventera och tillgänglighetsanpassa kommunens lokaler och utemiljöer, däribland fritidslokaler, badplatser och promenadstråk, pågår för fullt.

Under 2013 har ett nytt förslag till ett övergripande program för tillgänglighetsarbetet i Härnösands kommun arbetats fram. Förslaget har skapats i samverkan med intresseorganisationer. Ett arbete som resulterat i vässade mål och åtgärdsförslag inom områdena bemötande, kommunikation och fysisk tillgänglighet. Ambitionen att personer med funktionsnedsättningar på ett likvärdigt sätt ska kunna ta del av kommunens service och tjänster. Det är både en rättvisefråga och en förutsättning för en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Ett viktigt arbete sker i Härnösands handikappråd som är en kanal mellan kommunen och olika intresseorganisationer. Rådet kan ta initiativ och framföra önskemål till kommunens nämnder och styrelser. Dialogen som förs inom rådet är oerhört viktigt för att vi ska prioritera rätt och kunna ta hänsyn till olika önskemål och behov. I det nya tillgänglighetsprogrammet föreslår vi bland annat att handikapprådet byter namn till tillgänglighetsråd för att visa på bredden i arbetet med funktionshinder och sätta tillgängligheten i fokus snarare än hindren.

Föreningar, organisationer och allmänhet har möjlighet att lämna synpunkter på det nya tillgänglighetsprogrammet, som finns på kommunens hemsida, fram till den 30 september. Vi hoppas att så många som möjligt passar på att tycka till. Vi hoppas även att olika samhällsaktörer, näringsliv och föreningar, vill delta i det kontinuerliga arbetet med att öka tillgängligheten i Härnösand. Funktionsnedsättningar ska inte vara ett hinder för att delta i samhällslivet och tillgänglighetsperspektivet ska finnas med vid allt utvecklingsarbete. Ett samhälle med hög tillgänglighet blir kreativt och öppet och gynnar en hållbar utveckling!

Sara Nylund

kommunstyrelsens 1:e vice ordf (S)

Tomas Frejarö

biträdande kommunalråd (MP)

Ingrid Söderberg

majoritetsföreträdare (V)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons