Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här gäller Nordisk Vindkraftsrätten

/

Bolaget förringar riskerna och struntpratar om förenklingar och säkerhetsmarginaler.

Annons

Svar till debattinlägget ”Här gäller allemansrätten" på Allehanda.se den 7 oktober från Nordisk vindkraft. Bolaget med projektchef Kalle Frölander bekräftar att ett säkerhetsavstånd till vindkraftverken på 342 meter radie kommer att gälla för att säkerställa att inte träffas av iskast vintertid. Dessa 342 meter i radie innebär att hela 1763 hektar Sidensjöskog kommer att vara ett riskområde att vistas i för många år framåt.

Snöskoteråkare, ungdomar, skidåkare, jägare och markägare som vill gallra eller bara ha tillgång till sin skog kommer att drabbas. Nordisk Vindkraft svarar inte på hur de tänker sig att garantera säkerheten för de som vill vistas i området. Ska våra skoteråkande ungdomar ha koll på vindriktning, vindhastighet och risk för väderomslag?

Alla med sunt förnuft inser att det inte är rimligt. Bolaget förringar riskerna och struntpratar om förenklingar och säkerhetsmarginaler. Med andra ord så dumförklarar man läsarna, håll er till sanningen. Nordisk Vindkraft ska inte komma hit och tro att alla norrlänningar går att köpa med vältalighet och gottepåsar, vi är många som har genomskådat den bluffen.

Sanningen är att Nordisk Vindkraft vilseleder både markägare, politiker och allmänhet. Nordisk Vindkraft utnyttjar skoningslöst den okunnighet som finns bland skogsägare och skriver arrendeavtal som på sikt kan bli ekonomiskt förödande för skogsägarna.

I vårt grannlän Västerbotten har miljöhandläggarna gjort ett gedignare jobb och i miljötillståndet för Vinlidenprojektet ställt krav på att det vid driftsstart eller avstängning av verken på grund av iskast ska säkerställas att inga människor förutom bolagets personal vistas i riskområdet.

Detta självklara krav under villkor 10 har bolaget överklagat till Mark och miljödomstolen i Umeå (mål 1167-12), enda sättet att klara kravet är nämligen att inhängna eller att avsöka området, vi citerar bolaget: "Kvarstående risk för iskast kan sannolikt föreligga inom ett mycket stort område. Mycket omfattande insatser skulle således krävas för att säkerställa att inga andra än de angivna personkategorierna befinner sig inom områdets gränser"!

Hur förklarar Nordisk Vindkraft denna dubbeltydlighet? Mer snö och is i Vinliden jämfört med Sidensjö? Sanningen är att det går att klara kravet men då på bekostnad av allemansrätten och Sidensjömarkägarnas tillgång till sina egna skogar. Markägarna i Sidensjö är tydligen inte medvetna om att motparten är inblandad i rättstvister om dessa frågor!

Nu är det inte bara vintertid som det finns risker med kringflygande föremål, under våren trasades ett stort kraftverk i Hörnefors sönder och delar av vingarna spreds vida omkring i omgivningen, det var bara turen att ingen kom till skada där. Ovanstående bild visar delar som plockades upp flera hundra meter från kraftverket. Efter vår debattartikel ”Här gäller inte allemansrätten” (27 september) så har vi fått mycket respons från förtvivlade boende i och runt Sidensjö som tycker att det är bra att några verkligen vågar tala om det här, själva känner de press att inte opponera sig.

Pressen kommer från föreningar som vädrar bygdepengar, näringsidkare, "byäldsten" med många år i bygden och markägare med egna intressen.

Vårt råd till er är att våga kliva fram och protestera! Det är inte för sent.

Håkan och Ewa Wickberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons