Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gör vården för de njursjuka lite humanare!

/

Förslaget, som skulle förbättra situationen för många njursjuka i länet, sätter patientens behov i centrum.

Annons

I en motion inlämnad i april 2012 föreslår Andreas Sjölander (S) och Linnéa Stenklyft (S) att landstingsfullmäktige beslutar att personer i behov av dialysbehandling ska ha rätt till det så nära hemmet som möjligt.

Förslaget, som skulle förbättra situationen för många njursjuka i länet, sätter patientens behov i centrum. Bara i Härnösands kommun beräknas 5-6 personer tvingas ta sig mellan hemmet och Sundsvalls sjukhus upp till tre dagar i veckan för att få sin livsviktiga dialysbehandling.

Vi menar att detta inte är särskilt patientvänligt.

Inför landstingsfullmäktiges sammanträde i oktober 2013 år gjorde landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd en annan bedömning än vad vi gör. De föreslog landstingsfullmäktige avslå motionen. För avslaget framfördes tre huvudskäl:

1. Investringskostnaden för att uppföra en hemodialysenhet i före detta Härnösands sjukhus bedöms bli för stor.

2. Tillräckligt god vattenkvalitet kan inte garanteras.

3. Fullgod bemanning för verksamheten kan inte garanteras inom ramen för nuvarande personalresurs.

Majoriteten i nämnden konstaterar att trots fördelen för berörda patienter så överväger nackdelarna. Detta utan att presentera en enda siffra i sitt yttrande. Inte heller nämner man att ett vattenreningssystem är en möjlig lösning för att garantera vattenkvaliteten. Bemanningen kan också garanteras genom att föra över någon tjänst från Sundsvall till Härnösand. En doktor som i ett akut läge skulle kunna göra en första insats torde det också finnas på Närvården Härnösand som finns i samma byggnad.

Varje enkel sjukresa med vanlig taxi från Härnösand till Sundsvalls sjukhus kostade vid början av 2012 i snitt 825 kronor. Varje dialyspatient gör cirka 150 tur- och returresor årligen, varför sjukresekostnaden för 5-6 Härnösandsbor hamnar på cirka 1,5 miljoner kronor per år.

Motionen verkar framför allt ha strandat i vattnet och kostnaden för dess rening. Det finns en möjlig lösning på detta problem.

Ett nytt system för så kallad bloddialys (HD dialys) i hemmet introducerades i Sverige 2012. Systemet har utvecklats i USA och använts där av närmare 6 000 njursjuka. Det enda som krävs är ett 220 V jordat eluttag, en vattenkran och ett vanligt avlopp inom 13 meter från maskinen. Det går också att ta med sig maskinen till sommarstugan och på resor i och utom landet. Naturligtvis kan systemet användas utanför hemmet genom att man placerar maskiner på till exempel en vårdcentral eller ett sjukhus utan dialys med flera platser. Fler än en patient kan då använda samma apparat vilket positivt påverkar kostnaden.

Att detta system är mer kostnadseffektivt, flexibelt och miljövänligt – resekostnaden minskar eller försvinner – är en stor fördel.

Nu har du som landstingspolitiker chansen att förbättra vården för en patientgrupp som i dag är förpassade till många timmar i dialys och på vägarna. Jag uppmanar er att bifalla motionen så att dess intentioner snabbt kan förverkligas, med början i Härnösand och därefter kanske i Ånge eller Junsele med omnejd i och utom länet.

För Njurföreningen i Västernorrland

Allan Erixon, ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons