Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frihet under ansvar – en politik för skogen

Att utveckla nya produkter med skogen som bas är viktigt för Sveriges tillväxt och sysselsättning, inte minst på landsbygden.

Annons

Vi Moderater och Alliansen anser att svensk skog är en fråga för Sverige. Utformning och genomförande av nationell skogspolitik bör vara just en nationell angelägenhet och vi arbetar för att begränsa detaljregleringen av skogsbruket inom EU.

Det talas tyvärr ofta i negativa ordalag om framtiden för den svenska skogsindustrin. Även vi ser utmaningarna för skogsnäringen så som en minskad efterfrågan på tryckpapper. Framför allt ser vi dock den enorma potential och kraft som finns inom skogsbruket och skogsindustrin. Svenskt skogsbruk är världsledande när det handlar om att bruka skogen rationellt och långsiktigt hållbart och svensk skogsindustri, som står för ungefär 15 procent av Sveriges varuexport, är oerhört betydelsefull för vårt lands sysselsättning och välfärd.

Vi anser att skogssektorn bör kunna öka exporten av skogsprodukter och tekniskt kunnande med 20 procent fram till 2020. Enligt de miljömål som vi har satt upp ska produktionsökningen gå hand i hand med ett brukande där växt- och djurarter ges goda förutsättningar samtidigt som vi värnar skogens kulturmiljö och sociala värden. Till skillnad från oppositionspartierna, främst MP och V, tror vi dock att skogsägarna är kapabla att ta god hand om sin egen skog. Skogsägarna ska både ha stort ansvar och en stor frihet.

Alliansregeringen har avsatt stora resurser till skydd av värdefull natur och lyckats väl, mycket tack vare den så kallade Sveaskogslösningen som innebär att staten har erbjudit utbytesmark vid bildandet av exempelvis naturreservat. Miljömålsberedningen föreslog i sitt delbetänkande "Långsiktig hållbar markanvändning" ett nytt etappmål som innebar att det offentliga skyddet utökas med minst 150 000 hektar skogsmark i form utav bland annat naturreservat och nationalparker och hoppas samtidigt att skogsbrukets frivilliga avsättningar av skogsmark utökas med minst 200 000 hektar till och med 2020. Vidare föreslår beredningen en ny skyddsform, Ekolandskap, för stora sammanhängande landskapsområden.

Alliansen vill också skapa goda förutsättningar för skogsindustrins utveckling. Därför har satsningen på Skogsriket Sverige tillkommit och Alliansen investerar bland annat 80 miljoner för att stärka utvecklingen och innovationsförmågan inom skogsnäringen. Att utveckla nya produkter och tjänster med skogen som bas är viktigt för Sveriges tillväxt och sysselsättning, inte minst på landsbygden, men också för att vi ska klara omställningen till ett mer hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle förutsätter att vi blir ännu bättre på att ta hand om vårt gröna guld.

Eva Lohman (M)

Riksdagsledamot från Västernorrland

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot, Ledamot miljö- och jordbruksutskottet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons