Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortsätter att fråga

Annons

E Jag tackar Ingvar Byström för hans svar i ÖA den 16 /2. Jag hade, bland annat i ÖA, frågat vad som hänt med det statliga bidraget om 34 miljoner kronor till landstinget för kortandet av sjukvårdsköer. Byström ansåg min förfrågan osaklig och menade att jag i stället kunde ha frågat moderaternas gruppledare i landstinget eller läst Hälso- och sjukvårdsdelegationens (HSD) sammanträdesprotokoll.
Det framgår inte av HSDs protokoll, dess bilagor eller dess förslagsprotokoll med bilagor, vilka summor som tilldelas länets tre sjukvårdsförvaltningar. Det framgår inte heller hur mycket som blir kvar sedan sjukvårdsförvaltningarna har fått sitt, och på vilket sätt den resterande summan garderas. Dessa frågor har enligt uppgift avhandlats endast genom muntlig föredragning.

Det finns all anledning att bevaka den resterande summa som nu behållits centralt för senare fördelning efter redovisat resultat.
Finns pengar över, är risken stor att de används till politiska röstfiskeprojekt, och den risken är speciellt stor under ett valår. Med det menas att enskilda, aktivt lobbydrivande, patientgrupper (inom prioriteringsgrupp 3) ges förmånar som går utöver den allmänna principen att ingen patient skall behöva vänta längre än ett år på sin behandling.
Det är viktigt att frågor rörande användning av skattepengar ställs offentligt. De är inte en intern angelägenhet enbart för politiker. Att utgöra del av ett politiskt parti innebär heller inte att avsäga sig rätten att öppet fråga och ifrågasätta.
Ingvar Byström kan därför vara förvissad om att jag efter årets slut kommer att efterlysa - eller upplysa om - resultatet av landstingets kösatsning för detta år.JACOMINA BEERTEMA
ÖVERLÄKARE, MODERAT POLITIKER

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons