Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företagshälsovårdens framtida utmaning: Förebyggande arbete stoppar sjukskrivningar i Västernorrland

/
  • Sjukskrivningar på grund av stress ökar. Genom att förändra Företagshälsovårdens uppdrag kan den trenden vändas, skriver insändarskribenterna.

Annons

Sjukskrivningar till följd av stress fortsätter att öka kraftigt. Genom att förändra företagshälsovårdens uppdrag kan Västernorrlands kommuner bidra till att vända trenden. Ska sjuktalen minska måste företagshälsovården involveras i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Försäkringskassans statistik över sjukskrivningar till följd av psykiska diagnoser visar att stress- och utmattningsrelaterade sjukskrivningar fortsätter att öka. Allra värst är situationen inom en rad välfärdsyrken som socialsekreterare, kuratorer, fältassistenter, LSS-handläggare och behandlingsassistenter.

Den negativa utvecklingen måste stoppas. Hos den enskilda medarbetaren innebär en sjukskrivning ofta en känsla av att ha misslyckats och vägen tillbaka kan vara lång. Lägg därtill samhällets kostnader för förlorade arbetsinsatser, vård och omsorg.

En viktig del i arbetet med att bryta de stigande sjukskrivningstalen är de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, som började gälla i mars.

■■ För fler insändare, klicka här.

I dessa har arbetsgivarnas och chefernas ansvar skärpts. Fokus ligger på det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen där skyddsombud och chefer jobbar förebyggande för att skapa en god arbetsmiljö.

Om det inte finns tillräcklig kompetens i den egna organisationen ställer Arbetsmiljölagen krav på att anlita extern kompetens, såsom företagshälsovården.

I dag används företagshälsovården framför allt reaktivt och för att stötta medarbetare som redan sjukskrivits – inte för att förbättra arbetsmiljön. Men genom att istället arbeta proaktivt och i samarbete med företagshälsovården kan arbetsgivarna göra stora vinster.

Vision föreslår Västernorrlands kommuner att:

• Involvera företagshälsovården i arbetsplatsens samverkan om det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

• Ställ krav på kompetens om organisatorisk och social arbetsmiljö vid upphandling av företagshälsovård.

•Jobba med arbetsplatsen istället för att individualisera problemen.

• Gör skyddsombudsrollen attraktiv

• Ge medarbetare möjlighet att söka hjälp hos företagshälsovården utan att behöva motivera det hos sin chef.

Chefer, skyddsombud och arbetsgivare i Västernorrlands kommuner behöver hjälpas åt för att styra användandet av företagshälsovården mot ett mer förebyggande arbete. Vision bidrar gärna i arbetet. Tillsammans kan vi skapa ett schyst arbetsliv.

Veronica Magnusson

Förbundsordförande Vision

Mikael Söderlindh

Ordförande Vision i Sollefteå kommun

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons