Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företagande i Sverige.

Annons


Allt fler svenskar ser möjligheten att förverkliga sina idéer i egna företag. Även EU-kommissionen rankar Sverige högt, vilket bekräftar att förutsättningarna för nyföretagande är väldigt goda. Men kommissionen pekar också på en flaskhals som hotar hela den positiva utvecklingen, nämligen bristen på riskvilligt kapital.

Ett gott företagsklimat kännetecknas av att det finns optimism, företag startar, växer, flyttar till Sverige och blomstrar, och inte tvärt om. Ett bra företagsklimat tjänar alla på, men för att åstadkomma det måste lagar och regler rörande företagandet vara förståeliga och rimliga, det kräver också en öppen, rörlig och existerande arbetsmarknad, tryggad energiförsörjning och både mjuk och hård infrastruktur.
Vårt land har fortfarande stora möjligheter att utvecklas bättre än vår omvärld, men då måste vi se till att företagen som utvecklar och producerar kan göra detta. Detta gäller alla företag, även den lilla pizzerian runt hörnet, föräldrakooperativet och det kända Biotech-företaget. Politikernas uppgift är att stifta lagar som ska skydda ägande-, närings-, och avtalsfriheten. Konkurrenslagstiftningen ska ses över, kartellbildningar motverkas, och myndighetsmissbruk beivras.
En viktig uppgift för kommunens näringslivskontor är att bevaka företags och företagarnas intressen vid all verksamhet i kommunen, bevaka att upphandlingar kommer företag till del, samt stimulera utbyte mellan skolor, kommun och näringsliv.
Den tekniska utvecklingen och den nya ekonomin ger nya möjligheter att förverkliga människors drömmar och rymmer löften om ökat välstånd, spännande jobb och större frihet. En politisk huvuduppgift är att skapa ett ekonomiskt klimat som infriar dessa löften. Detta skall åstadkommas genom ökad frihandel, bättre konkurrens, gott företagsklimat, flexiblare arbetsmarknad, stabilt penningvärde och lägre skatter.
En liberal ekonomisk politik syftar till att riva hinder och skapa förutsättningar för individers förverkligande och en god ekonomisk utveckling. Detta förutsätter trygghet och avregleringar som öppnar för egna initiativ. Folkpartiet liberalernas ekonomiska politik bygger på framtidstro, optimism och företagande. På den vägen uppnås tillväxt, välstånd och trygghet bäst. En marknadsekonomi är den säkraste vägen till välstånd. Den måste dock kompletteras med politiska beslut som minskar klyftor och skapar ökad rättvisa.
KJELL G WESTMAN / FOLKPARTIET

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons