Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningen Skydda skogen:Ur askan i elden med biobränslen – vid all förbränning bildas koldioxid som bidrar till växthuseffekten

/
  • I Europa byggs det på flera håll vedeldningsanläggningar för att framställa elektricitet och värme, stimulerade av EU:s regelverk för bioenergi. Det är så illa att anläggningarna subventioneras trots att de ruinerar klimatet och den biologiska mångfalden, skriver insändarskribenterna.

Annons

För att få ett stopp på den globala uppvärmningen bör vi fasa ut koldioxidutsläppen från fossila bränslen snabbt. Miljömålsberedningen föreslår att utsläppen ska minskas med 70 procent till år 2030 och biobränslen nämns som ett av alternativen.

Skogsnäringen är positiva och en ny industri håller på att byggas upp kring framställning av biobränslen från skogsråvaror och andra källor, ofta med subventioner. Men forskningen säger dessa bränslen inte är koldioxidneutrala heller.

Naturvårdsverket förklarar det enkelt: "Vid all förbränning bildas koldioxid, som bidrar till växthuseffekten". Även produkter från skogen som är förnybara släpper ut koldioxid när de eldas. Forskare skriver i krassa termer om detta, till exempel "Back to the past: Burning wood to save the globe" eller "The Burning Question: Does Forest Bioenergy Reduce Carbon Emissions?" Svaret på frågan är nej.

■■ För fler insändare, klicka här.

I ett perspektiv på 50-100 år är utsläppen från skogsbiobränslen värre för klimatet än fossila bränslen, eftersom det tar lång tid för skogen att växa upp igen.

Om man räknar ihop utsläppen från allt som det svenska skogsbruket producerar (istället för att kvitta dem mot skogens tillväxt) får man hisnande 120 miljoner ton koldioxid per år. Nästan dubbelt så mycket som utsläppen från övriga sektorer i Sverige.

Det skulle gynna klimatet om dessa utsläpp minskades, exempelvis genom minskad produktion av kortlivade och energikrävande massa- och pappersprodukter. En stor minskning av skogsbruket är också nödvändigt för att säkra den biologiska mångfalden.

I Europa byggs det på flera håll vedeldningsanläggningar för att framställa elektricitet och värme, stimulerade av EU:s regelverk för bioenergi. Det är så illa att anläggningarna subventioneras trots att de ruinerar klimatet och den biologiska mångfalden.

Dessa anläggningar kräver stora mängder bränslen och för länder som inte har mycket skog, som Storbritannien, betyder det att råvaror importeras – med stor risk för att skogar omvandlas till plantager.

Vi bör bevara kollager genom att låta bli att avverka gamla naturskogar och skydda dem långsiktigt. Vi bör också övergå till blandskog istället för monokulturer av barrträd, eftersom lövträd kyler klimatet mer än barrträd.

Det skulle även gynna skogens biologiska mångfald, som ger oss en rad livsviktiga ekosystemtjänster och ökar motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter. Slutligen borde vi skörda träd på ett sätt som bevarar så mycket som möjligt av kolet i skogsmarken genom att överge kalhyggesbruket.

I ett globalt perspektiv har vi i den rika delen av världen ansvaret att själva konsumera mindre, bland annat mindre skogsprodukter och mindre energi, till exempelvis genom att göra byggnader energineutrala så att de inte kräver energi för uppvärmning.

Sverige kommer inte få brist på energi om vi samtidigt minskar den energislukande massa- och pappersindustrin.

David van der Spoel

Elin Götmark

Talespersoner för föreningen Skydda Skogen

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons