Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förbättrade studieresultat med teknikstöd och arbetsterapi

Många elever ber inte om hjälp utan försöker dölja sina svårigheter. Det får till följd att skolledning och skolpersonal ofta är omedvetna om hur stor andel som har kognitiva svårigheter.

Annons

En ny rapport visar att många elever förbättrar sina studieresultat med hjälp av teknikstöd och arbetsterapi. Unga människor som inte slutför skolan hamnar oftare i längre perioder av arbetslöshet. I ett samhällsekonomiskt perspektiv visar sig kostnaden för att erbjuda eleven teknikstöd vara ytterst lönsamt.

Sverige har i en internationell jämförelse en hög ungdomsarbetslöshet och utvecklingen har varit negativ de senaste 10−15 åren. Saco anser i rapporten att det allvarligaste problemet är den grupp ungdomar som av olika skäl inte fullföljer, eller inte ens börjar på, gymnasiet.

Enligt Skolverkets siffror från vårterminen 2012 saknade i Sollefteå kommun hela 26,9 procent av de elever som slutade årskurs 9 fullständiga betyg och i Örnsköldsvik var det 22,6 procent. I Sollefteå var hela 22,6 procent av eleverna inte heller behöriga till något av de nationella programmen i gymnasieskolan och i Örnsköldsvik var det 12,2 procent.

Det är framförallt unga människor utan gymnasieexamen som hamnar i längre perioder av arbetslöshet, vilket innebär personliga lidanden men också en onödig och dyr samhällsekonomisk utgift. Men det behöver inte vara så. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) anser att det finns en hållbar lösning, som betyder att vi sparar för framtiden genom att investera nu.

För att få fler ungdomar att fullfölja skolan vill FSA förstärka skolan och elevhälsan med arbetsterapeutisk kompetens. Vi vill ge fler elever det stöd som många behöver, men som inte alla inom skolan känner till. När Hjälpmedelsinstitutet (HI) nyligen släppte sin slutrapport från regeringsuppdraget "Teknikstöd i skolan − om stöd till elever med kognitiva svårigheter", beskriver man att kognitiva svårigheter är ett dolt problem där många elever inte ber om hjälp utan snarare försöker dölja sina svårigheter. Det får till följd att skolledning och skolpersonal ofta är omedvetna om hur stor andel av eleverna som har kognitiva svårigheter.

Syftet med projektet, där arbetsterapeuter och tekniker ingick, var att underlätta och stödja övergången från skola till arbetsliv. I utvärderingen uppgav hela 73 procent av de svarande eleverna att teknikstödet hade lett till förbättrat eller mycket förbättrat studieresultat. Resultaten är väldigt intressanta eftersom de visar att vi kan öka elevens motivation och framförallt måluppfyllelse i skolan med relativt små insatser.

Hjälpmedelsinstitutet genomförde även en socioekonomisk studie där man räknat på att insatserna kostar ungefär 21 000 per elev. Om stödet gör att man lyckas reducera tiden för inträde på arbetsmarknaden med bara en månad så har samhället tjänat in kostnaderna.

Med tillgång till arbetsterapeuter får skolan bättre möjlighet att identifiera alla de elever som har behov av stöd. Skolan får bättre möjlighet att erbjuda rätt hjälpmedel och anpassade strategier för varje elev så att han eller hon får en bättre chans att fullfölja grund- och gymnasieskolan; och sist men inte minst, en bättre chans till att få ett arbete och därmed undvika långvarig ungdomsarbetslöshet.

Än så länge är det endast några få kommuner, som har förstått värdet av arbetsterapeuter i skolan. Nu vill vi att Örnsköldsvik och Sollefteå kommun också förstärker skolan med arbetsterapeuter.

Angelica Larsson

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons