Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FN kräver krafttag mot diskriminering av romer

/

Annons

Sverige skakas av nyheten om att romer har registrerats av Polismyndigheten i Skåne. Tyvärr kommer inte uppgifterna som en överraskning. Tvärtom är de ytterligare ett uttryck för den systematiska diskriminering som har drabbat romer under århundraden.

FN övervakar att medlemländerna uppfyller sina åtaganden i de olika konventionerna om mänskliga rättigheter. I augusti i år förhördes Sveriges regering i FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève. Frågorna gällde allt från hatbrott och rasistiska yttranden på internet till samers och romers situation i Sverige. Vid förhöret deltog en regeringsdelegation ledd av statssekreterare Jasenko Selimovic (FP).

Också Svenska FN-förbundet fanns på plats i Genève. Förbundet har i år, liksom inför tidigare förhör, lämnat en egen rapport om rasism och etnisk diskriminering i Sverige till FN-kommittén. Tillsammans med ett femtiotal organisationer kunde vi ge en bild av det juridiska läget och berätta om hur många människor i Sverige upplever sin situation. För FN är det värdefullt att frivilligorganisationer i hela världen ger en kompletterande bild av läget i medlemsländerna.

FN:s rasdiskrimineringskommitté återkom nyligen med sina rekommendationer till Sverige. Där kräver man bland annat att regeringen ökar ansträngningarna för att motverka diskriminering av romer. Kommittén riktar en tydlig uppmaning till regeringen att göra mer för att komma till rätta med romers utsatta situation i skolan, på arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden. FN-experterna efterlyser särskilda åtgärder för att stärka romers ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

FN-kommitténs slutsatser bekräftar bilden av romers utanförskap och den diskriminering som romer utsätts för i Sverige. Uppgifterna om att Polisen har upprättat register över romer är mot denna bakgrund särskilt besvärande.

I FN-förbundets parallellrapport framhålls bland annat att romska barns rätt till skolgång måste respekteras. Att barn ska ha registrerats av svenska myndigheter riskerar att ytterligare öka förtroendeklyftan mellan Sveriges romer och myndigheter och därmed försvåra arbetet för romernas rättigheter.

Budskapet från justitieminister Beatrice Ask att alla stenar ska vändas måste bli verklighet. Förtroendet för svenska myndigheter bland landets romer var bräckligt redan tidigare och riskerar nu att nå nya bottennivåer.

Med Romadelegationen tog regeringen för några år sedan ett samlat grepp om romernas situation. Enligt den nya romastrategin ska alla romer ha samma rättigheter och möjligheter som andra människor i Sverige om 20 år. FN-kommittén påpekade i Genève att regeringen måste jobba också med det korta perspektivet.

FN-kritiken och registreringen av romer är besvärande för ett land som Sverige. Arbetet för att ge Sveriges romer fullvärdiga rättigheter måste startas på nytt och drivas med den kraft och beslutsamhet som frågorna förtjänar – och med icke-diskriminering som ledstjärna.

Aleksander Gabelic

Ordförande i Svenska FN-förbundet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons