Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Finns Smedsberget i Örnsköldsvik?

/

Annons

Vi har de senaste veckorna via TV fått ta del av äldrevården på Smedsbergets äldreboende. Det har hos oss skapat frågor om hur det ser ut på våra omsorgsboenden i kommunen. Socialstyrelsen (SoS) utför årliga undersökningar hur vård och omsorg av våra äldre medborgare hanteras. Den senaste undersökning som redovisas i Äldreguiden utfördes i oktober 2012. Äldreguiden innehåller en stor mängd uppgifter från hemtjänst i ordinära boenden och från 2634 vård- och omsorgsboenden i riket. För att begränsa detta inlägg berör jag fortsättningsvis enbart vård- och omsorgsboenden.

I Ö-vik har vi 25 boenden som alla har deltagit i undersökningen. Det som är positivt för vår kommun är att vi har 10% mer personal än snittsiffran för riket. Dessutom har vårdpersonalen adekvat utbildning i högre utsträckning än riket, det skiljer ca 5% till vår fördel. Vi har således en mer personaltät verksamhet med bättre utbildad personal i Ö-vik, vilket betyder en bra grund för god omvårdnad.

Men tyvärr har vi inte bra resultat i en serie mätbara indikatorer i SoS:s mätningar. När det gäller huvudrubrikerna inflytande och delaktighet, måltider, aktivitet och träning samt läkemedelsgenomgångar ligger vi långt ner i Äldreguidens rankinglistor.

Trots personaltät verksamhet med bättre utbildade vårdare än de flesta kommuner har vi en verksamhet som placerar oss långt ner i jämförelsen med andra. Ex. måltidsuppehållet räknat från kvälls- till morgonmål är satt till max 11 timmar. Ö-vik klarar detta till 76%, riket klarar det till 90%. Enligt professorn i TV-programmet, Yngve Gustavsson, svälter en sjuk åldring om denna tidsgräns överskrids p.g.a. att äldre äter små portioner vid måltiderna.

Läkemedel är en viktig del i vården och där har vi inte heller lyckats särskilt väl. Enligt "Koll på läkemedel" så placerar sig Ö-vik på plats 245 när det gäller olämpliga läkemedel och när det gäller multimedicinering intar vi plats 276 av Sveriges 290 kommuner och där har placeringen aldrig varit bättre än plats 244 under en 6-årsperiod, vilket är i högsta grad anmärkningsvärt. Anmärkningsvärt är också de stora skillnader vi har inom länet.

Våra äldre på boendena i Ö-vik är, trots riktigt dåliga jämförelsesiffror, överlag mycket nöjda med den vård och insats som ges. Det visar att det finns en betydande diskrepans mellan mätresultat Äldreguiden redovisar och det subjektiva omdöme den enskilde äldre personen ger den vårdande personalen. Hur kan det vara så? Kan det möjligen bero på att det finns organisatoriska brister? Enligt mitt synsätt är det inte bemanningsgraden i sig som medför god kvalitet. Om det varit så skulle vår kommun fått goda omdömen, utan störst betydelse har organisation och ledarskap.

Kommunerna står inför stora och kostsamma beslut som kräver både kloka politiker och skickliga tjänstemän. Tyvärr har våra företrädare ett väl utvecklat tunnelseende och är oförmögna att se en insats från en förvaltning kan generera stora vinster för en annan. I en ishockeykommun, som vår, borde "split vision" vara ett välkänt begrepp. Pensionärsorganisationerna har insett vidden av problemet med god vård kontra begränsad ekonomi och har under år försökt få politikerna att inse att vi behöver lite nytänkande för att eliminera de enorma insatser vi annars är tvingade till. Vi menar att insatser i friskvård som kan senarelägga ett vårdboende är i högsta grad produktivt och måste prioriteras. Det kan vara tillgång till t.ex. befintliga motionsanläggningar, skidspår, kommunikationer, osv i ett försök att aktivera äldre personer. Det medverkar till att senarelägga behovet av ett vårdboende några månader eller kanske år, vilket blir stora ekonomiska besparingar för kommunen. Vi såg förbättringarna, som enkel sittgymnastik medförde på Smedsberget. Hur många "nollvick" (man kallar inte in en vikarie på ett arbetspass när ordinarie vårdare är sjuk/ledig) kan finansieras med vinsten som genereras av att, med fysisk aktivitet, fördröja ett omsorgsboende för en åldring i en månad? Vi pensionärer kommer att bevaka dessa frågor mycket grannlaga under det kommande året och politiker i alla läger kommer att få redogöra för sina ståndpunkter och intentioner och på vilket sätt välfärden inom äldrevården ska säkerställas.

Vi ser gärna gröna fotbollsplaner och nyspolade isbanor året om men först en välfärd enligt lag och ordning.

John-Erik Westman, SPF repr. i Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons