Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Felaktigheter om hemtjänsten

Annons
Felaktigheter om hemtjänsten

Genmäle till cheferna i hemtjänsten med anledning av svar på insändare i TÅ den 30 april:

Det svar som lämnas innehåller felaktigheter som jag vill kommentera för att få en rättvis bild av ärendet.

Jag skickade brevet till kommunen den 28 oktober. Brevet borde normalt ha diarieförts på kommunkansliet den 29 oktober. Min mor avled den 2 december. Det cheferna påstår, nämligen att min mor avled cirka två veckor efter brevets ankomst, är således direkt fel.

I sitt svar påstår cheferna vidare att man ringt till mig och läst in ett meddelande på min telefonsvarare. Det jag kan konstatera, är att jag inte har fått något meddelande från kommunen. Kan det vara så illa att det är någon annan som har fått meddelandet? Oavsett om någon annan har fått meddelandet eller inte anser jag det som en självklarhet att jag borde ha fått ett skriftligt svar.

När det gäller den informationspärm som används för överlämningen mellan dag- och nattpersonal fungerar den möjligen i teorin, men i praktiken har det inte fungerat.

Beskrivning av ett hälsoläge och de särskilda behov som kan följa därav är en så viktig fråga att det är helt oacceptabelt att de skall ske skriftligt. Det är helt oacceptabelt att kortsiktiga ekonomiska tänkanden och orationell organisation skall få utgöra ett hinder för att vi skall ha en bra och kvalitetssäkrad vård för våra äldre!

Jag vidhåller att den bristande kommunikationen utgjorde en medicinsk risk för min mor.

I chefernas svar sägs vidare att vid förändringar i hälsoläget för en vårdtagare skall distriktssköterska kontaktas. Det är inte lätt att komma fram till distriktssköterskan telefonledes, i vart fall har det inte varit det när det gäller vårdcentralen Kronholmen, där den tekniska telefonutrustningen inte medger att fler än två kan stå i vänteläge när distriktssköterskan är upptagen.

Att varje vårdtagare skall ha en distriktssköterska som kontaktperson är nog bra i teorin, men i praktiken fungerar det inte. Verkligheten är nog tyvärr den att Ädelreformen har en del brister som har fått fortleva allt för länge och som det nu är hög tid att beslutsfattarna gör något åt.

Avslutningsvis noterar jag att det i svaret inte finns några kommentarer till min kritik av den hierarkiska organisationsstrukturen.

Jag tolkar detta som att cheferna är överens med mig om kritiken och att man kommer att verka för att en mera ändamålsenlig organisationsstruktur kommer till stånd.

Kjell Öström

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons