Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fel om Banverket och PCB

Annons
Fel om Banverket och PCB

Intresseföreningen Ådalsbanan, delen Härnösand-Veda, påstår i en artikel i TÅ den 26 oktober, att Banverket genomfört provtagningarna på Älandsfjärdens botten först efter påtryckningar från intresseföreningen.

Föreningens ordförande vill vidare göra gällande att fyndet av PCB bevisar att järnvägsutredningen inte skulle vara klar att remissbehandlas.

Båda dessa påståenden är felaktiga.

Banverket kom redan i januari överens med länsstyrelsen om att göra en utredning av strömnings- och bottenförhållanden i Älandsfjärden. Länsstyrelsen önskade att Banverket skulle inventera och beskriva tidigare utförda undersökningar av fjärden, avseende vattenkvalitet, strömningsförhållanden, med mera.

En av slutsatserna i den rapport som förelåg i början av maj, var att provtagningar borde göras på bottensedimenten. Detta skrevs också in som en åtgärd i miljökonsekvensbeskrivningen: "Provtagning och analys utförs för att fastställa sedimentkvalitén vid de föreslagna brolägena i Älandsfjärden. Frågeställningen ska vara utredd innan val av alternativ bestäms" Denna miljökonsekvensbeskrivning fick sedan länsstyrelsens godkännande 2001-06-14.

Banverket och länsstyrelsen kom då också överens om att det första steget, med inventering och beskrivning av tidigare undersökningar, skulle tas innan järnvägsutredningen gick ut på remiss, och att det andra steget, med provtagningarna, skulle tas innan Banverket fattade beslut om vilket alternativ som skulle lämnas till regeringen för tillåtlighetsprövning.

Järnvägsutredningen kunde alltså gå ut på remiss utan att resultaten från provtagningarna förelåg.

Det är i sammanhanget värt att notera att det är Banverkets provtagningar som gett kunskapen om förekomsten av PCB på fjärdens botten. Det är däremot inte Banverkets "fel" att det finns PCB i fjärden. Och det är vår, och andra experters, bedömning att det går att bygga en eventuell bro över fjärden med metoder som vållar minimal spridning av miljögiftet.

Vilket alternativ Banverket förordar kommer att vara klart före jul.

Lennart Westman

Informationsansvarig Ådalsbanan

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons