Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Extremism räddar inte Norrland

Annons
Extremism räddar inte Norrland

Per-Richard Molèn råskäller på känt moderatmanèr på Ulrika Messing och förslaget till ny regionalpolitik. Vilket recept har han då själv. Jo friskolor, privata vårdlösningar och dagis lyftas fram som det enda riktigt konkreta. Stockholmsmoderaternas privatiseringsextremism skulle rädda Norrland och glesbygden. Vilket skämt!

Att minska klyftorna i landet klarar inte ensidig satsning på marknadslösningar typ privatiseringar. Det krävs handfast omfördelning av resurser och bättre samverkan mellan alla aktörer i regionerna. Det är inte fråga om stat eller näringsliv. Det är både ock. Det är god samverkan som gett regioner i Europa den bästa utvecklingen.

Det kommunala utjämningssystemet, som moderaterna särskilt avskyr, ger alla invånarna en likvärdig service. En minskande befolkning gör att många kommuner nu ändå måste anpassa sina verksamheter, t ex avveckla bostäder. De minskar inte därför att kommunpolitikerna är odugliga som DN brukar skriva i sina ledare utan därför att marknadskrafterna har flyttat företag och verksamhet söderut. Staten tar därför redan nu en del av det ekonomiska ansvaret för tomma bostäder och en minskande befolkning. Nu ska 3 miljarder kronor avsättas för att därutöver ge möjlighet att förvärva kommunala bostadshus och omvandla dem till andra ändamål.

För kommuner och landsting med kraftig befolkningsminskning införs ett särskilt statsbidrag på sammanlagt 400 miljoner kronor under 2003 och 2004. Av dessa fördelas 300 miljoner kronor till kommunerna. 100 miljoner kronor används för att främja samarbete mellan kommuner och landsting. Ett program för att långsiktigt stärka lokal näringslivsutveckling får 25 miljoner kronor. 10 miljoner kronor ges till basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor.

Distansutbildningen utvecklas så att den blir tillgänglig i alla delar av landet. Kommuner får stöd för att bygga upp lokala lärcentra. Nya högskoleutbildningar utvecklas för att bredda rekryteringen till högre utbildning och möta regionernas behov av kompetent arbetskraft.

Ett nationellt entreprenörsprogram inrättas för att gynna utvecklingen av livskraftiga företag. Den generella nedsättningen av de sociala avgifterna utvidgas till 15 procent på lönesummor upp till 852 000 kr per år för företag inom stödområde A. Särskilda program inrättas för att stärka utvecklingen inom trä- respektive mineralutvinning. Ytterligare ett program ska främja strategisk IT-användning i näringslivet. Ett system för mikrolån kommer att införas. Framväxten av regionala kreditgarantiföreningar underlättas. Ett system med generella lånegarantier utreds. Turistföretagens konkurrenskraft främjas genom ett program för att främja innovationskraften. Stöd ges till turismforskning och till utveckling och marknadsföring av fjällturismen i Sverige. Uppdraget till Lokala kooperativa utvecklingscentra utvidgas till att även omfatta företagsutveckling och främjande av företagande inom den sociala ekonomin.

För att stärka det lokala engagemanget satsas också på lokala program för entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete. Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva! och Skärgårdarnas Riksförbund ges stöd för att bedriva sina verksamheter. Ett nationellt informationscenter för samefrågor inrättas. Extra medel avsätts för att motverka ytterligare försämringar av butiksservice och utveckla nya lösningar.

En rad andra insatser för utvecklingen i hela landet görs inom exempelvis transport-, arbetsmarknads- och utbildningsområdet. Utöver detta uppgår anslagen för regional utjämning och utveckling till 3 563 miljoner kronor under 2002. EU:s strukturfonder under perioden 2000 - 2006 ger ca 19 miljarder kronor. Tillsammans med offentlig och privat medfinansiering kan den summan växlas upp till omkring 60 miljarder kronor för den regionala utvecklingen.

Tord Oscarsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons