Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En rad reformer för företag

En familj får behålla en extra månadslön efter skatt om året samtidigt som vi har kunnat tillföra välfärdens kärna 30 miljarder kronor.

Annons

Replik till "Behöver aktiv näringspolitik" på Allehanda.se den 15/10. Sverige har bland Europas starkaste offentliga finanser. Sedan 2006 har 200 000 fler kommit i arbete trots en mångårig finanskris. Genom vår medvetna allianspolitik kan vi använda vår starka position för att skapa fler jobb och öka tillväxten samtidigt som andra länder tvingas göra nedskärningar och spara.

Vi vet att fyra av fem nya jobb tillkommer i små och medelstora företag. För att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige har regeringen hittills genomfört en rad reformer. Vi har bland annat sänkt bolagsskatten, utvecklat regelförenklingsarbetet, infört Rot- och Rut-avdrag, gjort historiskt stora infrastruktursatsningar, förbättrat trygghetssystemet för företagare, gjort det billigare att anställa och enklare att starta aktiebolag.

Vi vet att vi kan göra mer. Våren 2011 beslutade regeringen att se över möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, så kallade nystartszoner. För att skapa arbetstillfällen och öka sysselsättningen i de områden där utanförskapet är som störst vill vi därför att de företag som bland annat har färre än 50 anställda och en viss andel anställda som är boende i en nystartszon får göra avdrag vid beräkningen av socialavgifterna.

Dessutom förstärker regeringen arbetet med att förenkla för företag genom en rad insatser. Bland annat påskyndar och möjliggör vi arbetet med att förenkla och minska företagens uppgiftslämnande genom en satsning på 52 miljoner kronor och framtagandet av ett uppgiftslämnarregister. Det innebär att företag ska kunna lämna de flesta uppgifter som myndigheterna kräver in vid ett tillfälle och till ett ställe.

Därutöver vill vi minska kostnaderna för sjuklön för små företag. Vi kommer att se över högkostnadsskyddets konstruktion för att kunna förbättra småföretagens situation. Förbättrat sjuklöneansvar medför en minskad risk vid nyanställningar och ökar incitamenten till att anställa någon som stått utanför arbetsmarknaden en längre period.

Arbetslinjen grundar sig på att det ska löna sig att arbeta, att alla behövs och att alla kan bidra. När människor går från arbetslöshet, utanförskap och bidrag till arbetsgemenskap och egen försörjning ökar skatteintäkterna samtidigt som utgifterna minskar. Så har Alliansen kunnat se till att en vanlig familj får behålla mer än en extra månadslön efter skatt om året samtidigt som vi har kunnat tillföra välfärdens kärna 30 miljarder kronor. Som Sveriges enda arbetarparti prioriterar vi jobb och full sysselsättning.

Jessica Polfjärd (M)

Ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Lars Hjälmered (M)

Gruppledare i näringsutskottet

Lena Asplund (M)

Ledamot i skatteutskottet, riksdagsledamot från Västernorrland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons