Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En enveten krigspropagandist

Annons

E När jag påtalar att en halv miljon barn i Irak dött till följd av sanktionerna mot landet, menar Per Sundin att sådana sanktioner är verkningslösa !) och att man i stället skulle fortsatt att bomba. Irak kunde ha hotat Israels ställning som garant för de amerikanska och brittiska oljeintressena i området.
Denna Israels ställning är också orsaken till att Israel, utan att bombas eller bli föremål för undersökningskommissioner, tillåts ha massförstörelsevapen ( till och med kärnvapen ).
Sundin menar att kriget i Afghanistan inte alls föranleddes av USA:s intresse av att kontrollera Centralasiens stora oljereserver, utan att det fanns mer självklara samband som orsak till kriget. Ett sådant skulle vara USA:s omsorg om framför allt de afghanska kvinnornas demokratiska intressen.
En av USA:s dåtida strateger, George Kennan, skrev som chef för utrikesdepartementets planeringsråd i ett hemligt PM 1948: ...vi har omkring 50 procent av världens rikedomar, men bara 6,3 procent av dess befolkning. Denna skillnad är särskilt stor mellan oss och folken i Asien. Vår verkliga uppgift under den kommande perioden blir att utforma ett system, som tillåter oss att bibehålla denna dominerande position. Vi borde upphöra med att tala om oklara, och för Fjärran Östern overkliga mål som mänskliga rättigheter, ökad levnadsstandard och demokrati.
Jämför detta med vad Zbigniew Brzezinski - president Carters säkerhetsrådgivare och arkitekten bakom Clintons och Albrights politik för östra Europa och Centralasien - har att säga inför hotet om att Ukraina skulle ingå en säkerhetspakt med Ryssland:
I ett sådant fall, där Väst måste välja mellan ett demokratiskt eller ett självständigt Ukraina, måste strategiska intressen och inte demokratiska hänsyn avgöra Västs ställningstagande.
Visar inte detta klart, att USA utgår från sina maktpolitiska och ekonomiska intressen?.
Brzezinski står i spetsen för en grupp, som nu dragit upp en plan, vilken syftar till världsherravälde för en supermakt, USA.
Det framgår klart av hans bok The Grand Chessboard - amerikansk överhöghet och dess geostrategiska nödvändighet .
Detta är de första orden i boken: Alltsedan kontinenterna började växelverka politiskt, för ungefär femhundra år sedan, har Eurasien varit världens maktcentrum. Med Eurasien menas hela den asiatiska kontinenten, öster om Tyskland och Polen. Av boken framgår, att vad USA främst vill kontrollera är världens största outnyttjade olje- och gasreserver i området kring Kaspiska Havet och länderna norr om Afghanistan.
I Per Sundins värld finns andra, mer självklara samband. Och när hans demokratiska argument sätts på prov, sviker han. Han tar inte ställning för de fattiga mexikanska indianernas demokratiska krav i motsättning till amerikanska oljeintressen i södra Mexiko. Det är ynkligt och skamligt!


FRANK NILSSON

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons