Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Efterlyser en bok om mobbning

/

Annons

Lite pirr i magen hör till i samband med skolstarten men för en del elever har det blivit en klump, orsakad av mobbning. Antimobbningsprogram i all ära men det är ändå föräldrarna eller de vuxna som finns i barnens omedelbara närhet som har det störta inflytandet.

Alf B Svensson, psykolog med inriktning på barn- och familjefrågor menar att föräldrar till barn som mobbar nästan aldrig vet om det. Därför är det viktigt att föräldrar till barn som har ett aggressivt beteende och lite empati, pratar med sitt barn om hur farligt det är att mobba andra, oavsett om det sker på nätet eller skolgården. "Barn lyssnar mer på sina föräldrar än lärare eller en inkallad mobbningsexpert i skolan hävdar" Svensson.

Samtidigt menar han att skolan har ett stort ansvar att ta tag i mobbning. Där lyfter han fram vikten av kommunikation med föräldrarna. Den slutsats man kan dra av detta, är att vissa barn kan vara potentiella mobbare och ligga i riskzonen för att kränka sin omgivning. Tyvärr, så fortsätter ofta kränkningarna i vuxen ålder, där det blir arbetskollegor som drabbas.

Till hjälp för att lärarna, i den kontakt som de förhoppningsvis har med föräldrar till barn som mobbar, kan det behövas en "handbok om mobbning" som har skickats ut till alla vårdnadshavare som har barn som börjar i årskurs 7, där avsändaren är Skolverket.

Den boken skulle vara en hjälp till självhjälp men även underlag för konstruktiva samtal med föräldrarna. Med gemensamma krafter kan skolan bli en mobbningsfri miljö för eleverna.

Det handlar också om att "stoppa Olle i grind" om uttrycket tillåts. Elever som mobbar kan som vuxna bli ett arbetsmiljöproblem med stora kostnader för samhället. I Vetenskapsradion, P1 20 augusti var ämnet mobbning. Dan Olweus, professor i psykologi i Bergen Norge har länge forskat om fenomenet mobbning. Den har visat på klart allvarliga effekter både fysiska och psykiska. I en amerikansk pågående långtidsstudie, har nästan 1 500 pojkar följts från 10-25 års ålder. Resultaten pekade på att de som har varit inblandade i mobbning både som offer och mobbare har svårare att få jobb och mer problem med sociala relationer, de drabbas också i större utsträckning av allvarliga sjukdomar.

Resultaten är enligt D.O även giltig för svensk del, eftersom tidigare studier visar på liknande effekter i flera västländer. Många vårdnadshavare skulle ha hjälp att i sitt "husapotek" ha en bok om mobbning som innehöll handfasta råd om det som har blivit vår tids största folkhälsoproblem.

Mona Lundin

Förskollärare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons