Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Diskriminering av pensionärer

Annons
Diskriminering av pensionärer

År 2003 kan nya invandrare som är 65 år och äldre få upp till 9787 kronor per månad skattefritt i äldreförsörjningsstöd (ÄFS). Inkluderar ett bostadstillägg på upp till max 5700 kronor. Detta är uträknat mot basbeloppet för år 2002.

Med samma basbelopp får en svensk pensionär med 5,6 ATP-poäng i år 9774 kronor per månad efter skatt i en medelskattekommun.

Detta är mindre än äldreförsörjningsstödet kan ge.

En nära bekant till mig som bott i Sverige mer än 40 år och förvärvsarbetat i 25 år, en del av dessa år med 60-procentig deltid och tagit förtida uttag från 60 år, har som gift en pension på 2994 kr/mån. Äldreförsörjningsstödet, exklusive bostadsstöddelen, ger 3424 kr/mån för gift (4087 kr/mån för ogift). Alltså får pensionären med förtida uttag 430 kr/månad mindre än den som inte arbetat här en enda dag. När den med förtida uttag från 60 år söker bostadstillägg, beräknas det som om hon eller han har full pension i stället för 70 procent av denna.

Denna diskriminering gäller alla med svensk pension, alltså även tidigare invandrade.

Något beslut som motsäger ovanstående har inte tagits. Vi protesterar därför mot äldreförsörjningsstödet (ÄFS) och för att minska orättvisorna kräver vi bland annat:

ï Ingen pension efter skatt skall vara lägre än ÄFS exklusive bostadsdelen.

ï Bostadstillägget skall beräknas efter verklig (ej låtsas-) pension.

ï Alla som intjänat ATP skall få mer än de som inte gjort det

ï Folkpension och ATP räknas upp med minst de 10 procent som förlorats under 90-talet.

Vi kan därför konstatera följande:

Äldreförsörjningsstödet synes efter tilläggsdirektivet ha tillkommit för att i första hand lösa problemet med äldre invandrares försörjning. När det gäller stödets storlek har man då beloppsmässigt blivit bunden vid redan etablerade ersättningsnivåer enligt befintliga system, medan existerande regler och begränsningar medför klart negativa konsekvenser för många svenskfödda pensionärer.

För första gången har man nu fått fram siffror på vilka ersättningar som redan utgått till invandrare inom socialbidragssystemet. Dessa ersättningar blir helt oacceptabla när man ser dem i relation till pensionärernas ersättningar efter skatt och nettoinkomsterna för låginkomsttagare inom till exempel vården. Medborgare som under ett långt liv betalat skatter och byggt upp ett samhälle reagerar givetvis starkt mot denna diskriminering.

Det generösa äldreförsörjningsstödet kombinerat med den förda politiken när det gäller anhöriginvandring, riskerar att medföra ett accelerande antal äldre invandrare som ser Sverige som "det förlovade landet" som det bara gäller att sig in i för att bli försörjd till döddagar.

Den redan ansträngda situationen i vården och omsorgen kommer att väsentligt förvärras när sådan invandring får genomslag i vårdbehov.

Att äldreförsörjningsstödet möter grundkravet "lika för alla" är endast korrekt om man bortser från alla undantag som drabbar svenskfödda äldre personer. Stödet är som det är utformat diskriminerande för denna kategori.

Arild Lindgren

SPI-Sundsvall

Ordförande i Sundsvallsavdelningen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons