Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det handlar inte om jippon

/

Satsningen på servicepunkter är ett exempel på hur vi försöker stödja viktig service på landsbygden.

Annons

Replik på ledaren "Infrastrukturen på landet handlar inte bara om vägar" på Allehanda.se den 28/1.

2012 utsågs Örnsköldsviks kommun till Årets kommun av Hela Sverige ska leva. Motivet för det är att "Örnsköldsviks kommun satsar konsekvent på hela kommunens utveckling. Honnörsordet är ’bygd och stad i balans’. Kommunen jobbar brett för att underlätta inflyttning på landsbygden och är ett föredöme med sin strategiska satsning på servicen. I sju små orter etableras servicepunkter i ett fruktbart samarbete med de lokala grupperna och det nybildade kommunbygderådet."

Efter drygt sju år i regeringen har nu Centerpartiet beslutat sig för att utreda frågan om stöd till kommersiell service. Under tiden regeringen och Centerpartiet kommit fram till att man ska utreda frågan har vi Socialdemokrater i Örnsköldsvik utformat och genomfört ett system för att stödja mackarna och butikerna på landsbygden genom servicepunkterna. Vid samtal med de som driver dessa servicepunkter är det avtal man tecknat med kommunen av stor vikt för butikens överlevnad.

Arbetet har uppmärksammats av många andra kommuner, länsstyrelser och näringsdepartementet och kommunen är utsedd av tillväxtverket att vara ambassadörskommun för 15 andra kommuner som har projekt inom serviceprogrammet. Näringsdepartementet har tagit fram en skrift, "Attraktionskraft Sverige", där kommunen finns med som ett gott exempel, för andra året i rad. (Skrift nummer två kommer att lanseras i vår).

Kopplat till butikerna kan kommunen erbjuda hemsändningsbidrag som stärker butikens attraktion och köpkraftsunderlag. Över 600 000 kronor satsas varje år varav 50 procent finansieras av länsstyrelsen. Satsningen på servicepunkter är ett exempel på hur vi försöker stödja viktig service på landsbygden. Några fler exempel är:

För att stärka den lokala kraft som finns i bygden kan föreningar söka ett byskötselbidrag på max 5 000 kronor. Det ges till föreningar som sköter badplaster, markvård vid bygdegårdar, och så vidare. De senaste två åren har kommunen betalat ut 150 000 kronor per år.

I de två projekt som kommunen drivit för fiberutbyggnad har totalt 13 fiberföreningar bildats. Sju av dessa har erhållit bidrag från länsstyrelsen på 22 miljoner kronor och kommunen har beslutat om att bevilja borgen.

En satsning görs inom kommunen under 2013- 2015 med att tända upp vägbelysning på landsbygden. 1 500 lampor tänds upp. För att vidmakthålla service och attraktion har simhallarna i Bredbyn och Husum genomgått stora renoveringsprojekt. Simhallen in i Köpmanholmen står på tur. Planeringen för den framtida Bredbyskolan har satts igång.

Kommunen har också genom sitt agerande, i dialog med länsstyrelsen och Trafikverket, bidragit till att väg 335 mellan Överhörnäs och Sidensjö förbättras samt att vattentäkten i Gerdal skyddas.

Inom Leader har kommunen satsat 450 000 kronor de senaste fem åren, vilket växlats upp med andra medel till ett 30-tal projekt som erhållit medel för insatser på landsbygden. Lägg därtill de investeringar på 60 miljoner kronor i skärgården som vi ser som en viktig del av landsbygden.

Som sagt, det här är ett antal exempel på insatser för landsbygdsutveckling i vår kommun. En viktig utgångspunkt för detta är det samarbete och dialog som utvecklats mellan kommunen, Bygderådet och företagande på landsbygden, inklusive de gröna näringarna de senaste åren. Detta är på riktigt och inte något jippo.

Om Tillväxtverket, länsstyrelsen och Hela Sverige ska leva lyfter fram Örnsköldsvik som ett gott exempel förstår jag att det svider i ledarskribentens näsa. Men läsarna förtjänar att få veta hur omvärlden ser på Örnsköldsviks kommuns utvecklande landsbygdspolitik.

Glenn Nordlund (S)

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons