Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns alternativ till maxtaxan

Annons
Det finns alternativ till maxtaxan

Centerpartiets familjepolitik har tre viktiga hörnstenar. Det handlar om att ge barnfamiljerna ökat självbestämmande och valfrihet. För att detta skall bli möjligt krävs en mångfald inom barnomsorgen och ett modernt familjepolitiskt stöd.

ï Vi vill ge makten till föräldrarna eftersom de har störst möjligheter att avgöra hur tid och resurser skall fördelas.

ï Familjepolitiken skall utgå ifrån familjers olika förhållanden och staten (eller för den delen kommunen) ska därför inte styra in familjerna i samma mall.

ï Föräldrarskapet och småbarnstiden får inte ses som ett hinder för kvinnors och mäns möjligheter att förvärvsarbeta. Det måste vara möjligt att kombinera familjelivet och arbetslivet på ett bra sätt.

Centerpartiet vill därför i stället för maxtaxa införa ett barnomsorgskonto, lika för alla barn, med avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader samt etableringsfrihet inom barnomsorgen. Detta ger familjerna valfrihet och har en klar jämställdhetsprofil.

Sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare förbättrar vardagsekonomin. Tillsammans med en barnrabatt på 1200 kr per år för barn upp till 18 år, så ökar vi konsumtionsutrymmet för barnfamiljerna.

Vi föreslår också höjning av lägsta nivån i föräldrapenningen till 200 kronor, ökade avdragsrätt för arbetsresor samt rätt att få göra avdrag även för resor till och från barnomsorg.

Centerpartiet i Härnösand accepterar dock tillsvidare kommunfullmäktiges beslut (2001-11-26) att maxtaxa införs inom barnomsorgen och skolbarnsomsorgen i Härnösands kommun.

Skälen till detta är att maxtaxans utformning i dagsläget gynnar det stora flertalet småbarnsföräldrar i kommunen, därtill tillförs kommunen extra ekonomiska resurser genom ytterligare statsbidrag. Men samtidigt vill vi med denna förklaring markera att vi ej finner beslutet om införande av maxtaxa inom barnomsorgen som ett långsiktigt hållbart alternativ.

Anledning till detta är att maxtaxan alltför ensidigt inriktar sig på den kommunala förskolan som enda form av barnomsorg, och därmed begränsar såväl föräldrarnas valfrihet som utrymmet för en mångfald barnomsorgsformer i kommunen.

När nu kommunfullmäktige i Härnösands kommun har beslutat att inför maxtaxa inom barnomsorgen och skolbarnsomsorgen är det särskilt viktigt att följande frågeställningar kontinuerligt följs upp för såväl barnens, föräldrarnas och verksamhetens bästa.

1. Innebär införandet av maxtaxa större barngrupper och/eller sämre kvalitet i den kommunala barnomsorgen och skolbarnsomsorgen?

2. Hur påverkar införandet av maxtaxa inom barnomsorgen framtiden för föräldrakooperativen i kommunen?

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp i Härnösand genom

Jonny Lundin

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons