Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den stora tystnaden om ungdomsknarkandet

/

"Vuxenvärlden verkar inte visa något större intresse över att ungdomar använder narkotika", skriver Björn Skånberg, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.

Annons

I nyhetsartikeln om narkotikasituationen vid Landgrenskolan i Härnösand på Allehanda.se den 10/2 framkom en hel del intressanta uppgifter och upplevelser.

Vad som verkar vara genomgående i det flickorna berättade var deras upplevelse att vuxenvärlden inte verkar visa något större intresse över att ungdomar använder narkotika. Det är en uppfattning som vi inom RNS delar. Med vuxenvärlden menar vi inte enbart föräldrar, utan i högre grad politiker, skolor och sociala myndigheter.

Under hösten 2013 genomförde polisen i bland annat Stockholm och Sundsvall en kraftsamling mot ungdomsknarkande (Sundsvall hade planerat för åtta veckor, men fick avbryta efter sex veckor då de fick in så mycket att de inte hann utreda allt).

Efter genomförandet kunde polisen konstatera att det under de senaste två-tre åren skett en mycket kraftig ökning av cannabisanvändning, nästan en fördubbling jämfört med tidigare år. En annan sak som noterades var att skolorna generellt (undantag finns) försökte tysta ned problemen. Det vanligaste sättet att göra så är att inte prata om det, och definitivt inte offentliggöra problemen. En, minst sagt, betänklig strategi, vilket visar sig inte minst i fallet Landgrenskolan.

Vi har från RNS sida under de gångna åren vid några tillfällen föreläst om droger för elever vid Härnösands gymnasium och vad som alltid framkommit är att eleverna i övrigt aldrig fått någon droginformation under sin skolgång. De flickor som intervjuades i den aktuella artikeln berättade också samma sak.

För drygt ett år sedan erbjöd RNS bland annat Landgrenskolan att erhålla droginformation från oss, men fick svaret att det var obehövligt då de inte hade några sådana problem. Vi menar att det är viktigt att ungdomar får en bra kunskapsbaserad information i dessa frågor, inte minst som motvikt till de myter de möter från andra ungdomar och från vissa nätsajter. Vi vet naturligtvis att det förekommer viss information från bland annat polisen, men menar att det är för lite och menar också att ungdomarna kanske skulle få möta människor som själva använt droger, men tillfrisknat.

Vad gäller skolan så har gymnasierna de i särklass största problemen med droger. Anledningen till detta är att debutåldern för narkotika är drygt 16 år, även om vi nu kan se en påtaglig ökning av yngre tonåringar.

Under till exempel 1980-talet var droginformationen på skolorna mycket vanligare och oftare förekommande, trots att narkotikaproblematiken hos ungdomar var nästan marginell jämfört med i dag. Vad beror det på?

Problem löses inte genom tystnad och de enda som egentligen tjänar på detta är narkotikaprofitörerna. Vad som dessutom börjar ske är ökad legalisering av cannabis, se Uruguay och USA, samt liknande tankegångar, inte minst i Sverige. Här vi har två politiska ungdomsförbund, Centerns och Folkpartiets, som beslutat att verka för en svensk cannabislegalisering.

En av de främsta anledningarna till detta är enligt vår mening tystnaden. Trots att det i dag finns en massiv kunskap grundad på långvarig forskning om cannabisens skadeverkningar, så framkommer det inte i någon utsträckning. Dock, legaliseringsfrågan inrymmer också en massa andra aspekter som av utrymmesskäl inte kan tas upp här.

Vad som dock är glädjande, är att det fortfarande finns sådana fantastiska ungdomar som de som intervjuades i artikeln. Heder till er som vågar stå upp för det ni känner är riktigt och rätt.

För Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, Härnösand

Björn Skånberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons