Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Demokrati på Parkskolan?

Annons

Den svenska skolan har ett uppdrag att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare som kan leva och verka i ett demokratiskt samhälle. Skolans uppdrag handlar både om att utveckla elevernas kunskap om demokrati och värdegrund och om att skolan ska verka i demokratiska arbetsformer. Skolans demokratiska uppdrag regleras i såväl skollagen som läroplaner.( Skolverket 2004-10-08)

En demokratisk rättighet är att framföra sina åsikter och synpunkter något som vi lärare enligt kursplaner och läroplaner ska lägga stor vikt vid i vår undervisning. Extra roligt är det också att se elevernas åsikter i insändare och debattinlägg. Mimmi Westerlund, elev på Parkskolan, skrev ( ÖA 3 september) ett debattinlägg där hon oroade sig för vad som skulle hända på skolan efter ytterligare nedskärningar inom elevhälsan. Parkskolan hade 2009 två heltidskuratorer, 2010 en kurator på heltid och en kurator på 40 %. Höstterminen 2011 återstår en kurator på 1000 elever. Till detta måste sägas att personalomsättningen bland kuratorerna har varit hög på Parkskolan. Uppgifter som måste ha stort allmänintresse.

Förra läsåret fick vi lärare höra av elever att det var tre månaders väntetid för ett samtal om studiemedel. Ärenden som också ingår i kuratorsarbetet. I höst har vi hört elever berätta om väntetider på två till tre veckor. Mimmi Westerlund ser och hör runtomkring sig elever som mår dåligt. Vi lärare möter det dagligen. Vi har elever från konstaterade problemgrupper: ensamkommande flyktingungdomar, elever med svåra trauman i bagaget, elever med missbruksföräldrar, elever med ekonomiska problem i hemmet, elever med identitetsproblem, missbruksproblem. Listan kan göras lång.

För att möta elever i svårigheter har Sverige idag ( på uppdrag från FN) arbetat fram riktlinjer där man i alla situationer där barn finns med - och befaras ta skada - ska använda sig av barnperspektivet i första hand.

Nedslående är då att läsa att gymnasiechef Cathrina Strandberg inte känner till detta när hon i ÖA kommenterar Mimmi Westerlunds oro över nedskärningarna på Parkskolan med att säga Vi väljer att inte se det så. Nola och Park är en enhet. Eleverna på Park kan besöka Nolas kurator om de önskar. Dessutom har vi inte minskat elevhälsan på Örnsköldsviks Gymnasium vi har ökat elevhälsan med 10 % . Kommentar: Nolaskolan har under 2011 fått pengar till en sjuksköterska på heltid.

Detta uppifrånperspektiv visar på stor okunskap om elevers sätt att söka hjälp för sina problem. För många elever i årskurs ett är Parkskolan en otroligt stor och ny plats där man helst håller sig till de sina utanför sina klassrum. Att tro att dessa elever skulle söka hjälp på egen hand på Nolaskolan är en tanke från byråkrater. Strandbergs uttalande vill förminska Mimmi Westerlunds oro för sina medmänniskor. I stället för att tacka en elev som vågar använda sig av sina demokratiska rättigheter och berätta om den dystra verkligheten får ÖA:s läsare och reporter en kommunal föreläsning om hur skolchefen väljer att leka med siffror för att vinna en debatt.

Trots att Cathrina Strandberg är nöjd med lösningen av elevhälsan på Öviks Gymnasium har hon haft svårt att släppa eleven Mimmi Westerlunds synpunkter. Efter ett par veckor blev Mimmi Westerlund kallad till ett möte med gymnasiechefen och Bildningsnämndens ordförande Birgith Olsson Johansson.

Inför denna församling skulle Mimmi Westerlund förklara vad hon menade med sin debattartikel där hon beskrev en verklighet som ingen av de närvarande vuxna kunde känna igen sig i. Att vuxna som ska stå på ungdomarnas sida utsätter en elev för dylik behandling hör inte hemma i en organisation som till uppdrag har att fostra elever till demokratiska samhällsmedborgare.

Vi lärare på Parkskolan finner detta förfarande mot en elevs utnyttjande av sina demokratiska rättigheter kränkande och tar bestämt avstånd från ett sådant förarande.

Kjell-Åke Persson, Jan Åström, Sonja Hedman- Grundström, Monika Mähler, Jörgen Nygren, Andreas Edlund, Ann-Christine Olsson, Gunnar Näslund, Thor-Leif Ljungroos, Madelaine Åkerström, Stig-Gunnar Runosson, Mats Hörnfeldt, Elisabeth Kristoffersson, Mattias Gunnarsson, Thobias Ålund, Gudmund Jonsson, Thomas Pettersson, Maggie Eriksson, Katarina Wikström, Anna Norberg, Katarina Jakobsson, Britt-Marie Nordin, med flera.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons