Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centrum för fredsinsatser

Annons
Centrum för fredsinsatser

I dag fattar regeringen beslut om att bilda Folke Bernadotteinstitutet på Sandö. Det nya institutet ska inleda sin verksamhet den 1 september i år. Vårt mål är att Folke Bernadotteinstitutet ska bli en svensk samlingspunkt för utbildning och förberedelser inför deltagande i internationella insatser för fred.

Sverige har i över 50 år varit en stark företrädare för att lösa krig och väpnade konflikter med fredliga medel. Vårt engagemang har bland annat tagit sig uttryck i ett stort deltagande i FN:s fredsbevarande operationer. Över 80000 svenskar har genom åren deltagit i FN-operationer med uppdrag att övervaka fred eller vapenstillestånd runt om i världen.

I dag håller också EU på att utveckla en egen kapacitet för krishantering. Målsättningen är att EU på kort tid ska kunna tillhandahålla 5000 poliser, 200 personer inom rättsväsendet, till exempel domare och kriminalvårdspersonal, och 2000 personer inom räddningstjänsten. Sverige har åtagit sig att stå för 170 poliser och vi utreder också hur vi kan bidra även med domare och åklagare.

Inom ramen för OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, sätts nu också upp en beredskap för att göra snabba insatser. Sverige har åtagit sig att bistå med 40 personer.

Uppgifterna för att förebygga väpnade konflikter och att bidra med insatser vid katastrofer eller andra krissituationer har vuxit och blivit allt mer komplexa. Det betyder också att vårt ansvar ökar. Att förhindra att krig bryter ut eller att hantera kriser som uppstår är inte enbart en militär angelägenhet. Insatserna handlar om att skapa säkerhet, men också att bygga upp samhällsinstitutioner. Av detta har Sverige en lång erfarenhet. Den ska vi ta tillvara. Redan i dag befinner sig över 1100 svenskar ute i världen i internationella insatser. En stor del är militärer, men ett växande antal är personer med civil bakgrund och civila uppgifter.

Folke Bernadotteinstitutet ska förbereda och samträna alla dessa personalkategorier så att våra insatser blir så effektiva och verkningsfulla som möjligt. Svenskar som reser ut ska ha god kunskap och förståelse för alla aktörer som befinner sig på plats i en krissituation. Detta blir en huvuduppgift för institutet på Sandö.

Vi ser många fördelar med att institutet placeras i Kramfors. Det kommer att bli en utvecklingspotential för såväl Kramfors kommun som för hela Ådalsregionen. Något som ligger väl i linje med det intensiva arbete regeringen lägger ner på att minska de regionala klyftorna i Sverige. Verksamheten byggs upp i anslutning till redan befintlig värdefull verksamhet i regionen:

ï Det nya idé- och kompetenscenter som startade i Härnösand i januari.

ï Utbildningsprogrammet i Kris- och konflikthantering på 140 poäng som Umeå Universitet tillsammans med Akademi Norr, Räddningsverket, Kramfors och Sollefteå kommuner inleder i höst.

ï Räddningsskolan på Sandö.

ï Hundskolan i Sollefteå.

ï Svenska kyrkans kriscentrum i Härnösand.

ï Statens skola för vuxna i Härnösand med fokus på språkutbildning.

Vi ser Folke Bernadotteinstitutet som ett sätt att dra nytta av och förstärka den betydelsefulla verksamhet som redan finns i regionen. Det är ett sätt att ta till vara viktig kunskap och kompetens och samtidigt skapa nya arbetstillfällen.

Michael Sahlin, som i dag är Sveriges ambassadör i Belgrad, har fått i uppdrag att dra igång verksamheten. Inledningsvis kommer en handfull personer att anställas för att successivt utveckla verksamheten. Efter denna inledningsfas beräknas antalet anställda uppgå till 10-15 personer.

Folke Bernadotte dog i FN:s tjänst när han medlade fred i Mellanöstern. Han är en av många svenskar som gett Sverige en hög internationell profil för fred och utveckling. I dag är minnet av hans insatser högaktuella. Krisen i Mellanöstern visar på det stora behovet av att utveckla våra insatser för att bidra till säkerhet. Folke Bernadotteinstitutet i Kramfors blir ett svenskt centrum för att utveckla och förstärka Sveriges insatser för att hantera kriser och bygga fred i världen.

Jan O Karlsson

Biståndsminister

Ulrica Messing

Statsråd med ansvar för regional utvecklingspolitik

Björn von Sydow

Försvarsminister

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons