Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centerns syn på kunskap

Annons
Centerns syn på kunskap

Kunskap är en rättighet för alla människor, svar till Tord Oskarsson (s):

Tord Oscarsson, socialdemokrat beskriver i sin insändare "Bara plats för en elit" i Tidningen Ångermanland sin syn på moderat utbildningspolitik. Det må vara en sak att diskutera mellan moderater och socialdemokrater.

Däremot kräver Oskarssons slutsats en kommentar när han skriver: "Det har framstått som märkligt att centern kan tänka sig gå till val som stödparti till moderaterna. När m nu allt tydligare visar att det är ett systemskifte i riktning mot ett elitistiskt klassamhälle de strävar är det helt obegripligt att centern ställer upp".

För det första: Låt oss en gång för alla slå fast att centerpartiet är inte ett moderat stödparti utan en stark samarbetspartner i ett borgerligt regeringsalternativ.

En samarbetspartner som arbetar för livskraft, livskvalitet och självbestämmande i hela landet!

Låt mig därtill delge er en beskrivning av centerpartiets syn på kunskap och utbildning.

I ett samhälle där kunskaper är den viktigaste grunden för ekonomisk utveckling är lika tillgång till bra utbildning en avgörande rättvisefråga. Utbildning är också den viktigaste och mest långsiktiga vägen till social och regional utjämning. En bra skola ska ge baskunskaper till alla men också möjligheter att lära nytt och att använda och utveckla kunskap för att lösa nya problem i ett livslångt lärande. Utmaningen ligger i att skapa lösningar för hela befolkningen och att hela landet får tillgång till bra utbildning.

Kunskap är också makt; makt att förändra och påverka både samhälle i stort men också makt att kunna göra sina egna val. En bra utbildning ger redskapen för människor att infria sina framtidsdrömmar. Politiken måste därför bygga på en grund som erbjuder alla lika möjligheter till en bra start i livet.

Utbildningsfrågorna är viktiga för centerpartiet och därför vill vi investera i utbildning på alla nivåer, från förskola, grundskola, gymnasieskola till högre utbildning och forskning, i ett livslångt lärande. För att ge alla elever, i olika skolformer, större chanser att tillgodogöra sig kunskaperna så vill vi individanpassa skolan ännu mer än vad dagens skola gör. I centerpartiets utbildningspolitik utgår vi från att alla elever kan och vill lära sig. Detta står i stark kontrast till de som menar att vi måste acceptera ett visst svinn på vägen - att alla inte kan eller bör ges möjligheter att lära.

Kvalitetsfrågorna är också viktiga i ett decentraliserat skolsystem för att garantera likvärdighet oavsett var i landet undervisning sker. Vi måste se utbildningsväsendet som det helhetssystem det faktiskt är genom att ha en starkare koppling och kvalitet mellan de olika utbildningsnivåerna. Vi kan inte lasta över grundskolans problem på gymnasieskolan och gymnasieskolans problem på den högre utbildningen - då riskerar vi att urholka kvaliteten på alla utbildningsnivåer.

Sammanfattningsvis: Kunskap är en av de pelare som både människors och samhällets trygghet och välfärd vilar på. Utbildning är inte bara en nytta för individen och för samhället - lärande och bildning är också en del av människors livskvalitet och personliga utveckling. För kunskap är en rättighet för alla människor!

Centerpartiets mål är att skapa ett decentraliserat kunskapssamhälle. Det innebär att utbildningen skall nå hela folket, i hela landet och ske under hela livet!

Jonny Lundin

Centerpartiet i Härnösand

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons