Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beställaransvar i åkeribranschen?

Annons
Beställaransvar i åkeribranschen?

Vår önskan är att ha ekonomiskt starka och välskötta åkeriföretag så att anställda kan känna framtidstro och trygghet i sin anställning. Det är därför bra att en stor uppdragsgivare som SCA vaknat och ej betalar ut transportersättning för överlaster. Vi förutsätter också att andra uppdragsgivare tar sitt ansvar och följer efter. Detta medför att alla åkeriföretag kommer att få samma förutsättningar att bedriva transporter åt detta företag, men det krävs mer än så av flertalet uppdragsgivare.

Fraktpriserna är allt för låga!

Vi får tydliga signaler från flera seriösa åkerier som varit verksamma under lång tid och tidigare haft en god ekonomi. Flera av dem avser att minska sin verksamhet på grund av dålig lönsamhet. Det är tyvärr så att det är ofta de som har en vettig personalpolitik och utför transporter i enlighet med lagar och regler, både vad det gäller fordon, arbetstider och löner, som får svårast att konkurrera då många andra aktörer inte vill följa vad lag och avtal föreskriver.

Vi inom Transportarbetareförbundet kommer också fortsättningsvis göra avtalskontroller i ännu större omfattning för att se att kollektivavtalen efterlevs och för att konkurrensneutraliteten ska vidmakthållas mellan företagen.

En annan aspekt är att lastförmågan har sjunkit något hos de modernaste fordonen. Det är tyvärr så att de åkare som satsat på en bra arbetsmiljö får en något sämre lönsamhet än de som kanske har äldre och omoderna fordon som kanske ger förslitningsskador med mera. Detta är något vi tillsammans får betala via skattsedeln. Detta kan inte vara rätt. Vi kräver att uppdragsgivarna tar sitt beställaransvar och ser över ersättningsreglerna tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Om inte en förändring i uppdragsgivarnas beställningsansvar och prispolitik kommer, så kommer allt arbete med kvalitets- och miljöanpassade transporter bara att vara en pappersprodukt.

Som utvecklingen är nu kommer det bara finnas enbilsåkerier där man konkurrerar med löner som ligger långt under de som gäller för chaufförer i dag, även arbetstiderna skulle bli mycket längre och fem veckors semester en omöjlighet. Om inte utvecklingen ändras kommer hela branschen att skjuta sig själv i sank och ingen kommer med stolthet att kunna tala om att man är verksam i åkeribranschen.

Vem vill arbeta i en sådan bransch i framtiden?

Den som står i begrepp att starta ett åkeri ska kunna göra det på affärsmässiga grunder, och inte för att man "bara" ska ha ett jobb.

Vi har kanske en av världens liberalaste lagar vad det gäller fordonsvikt (60 ton) och fordonslängder (max 25,25 meter) men frågan är, vem drar fördelar av det?

Åkerierna eller deras uppdragsgivare, svaret borde vara båda! Men tyvärr, de små åkerierna och de stora uppdragsgivarna har nog olika kunskaper och förutsättningar att skriva bra avtal.

Avdelningsstyrelsen för

venska Transportarbetareförbundet avd 29 Medelpad

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons