Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Behåll kärnkraften så länge som möjligt – ändra elskatterna

/

Annons

Elförsörjningen har länge setts som ett problemområde. Sanningen är i stället att förutsättningarna för en säker och billig el under många år är mycket goda. Men då måste kärnkraften utnyttjas under återstående livslängd som kan vara minst 15-30 år. Med min mycket långa erfarenhet vill jag påstå att dagens elbalans kanske är den bästa vi någonsin haft.

Situationen kan dock snabbt försämras. Redan med stopp av ett par kärnkraftsaggregat kan problem uppstå under ett torrår om ytterligare fel inträffar. För några år sedan var upp till hälften av kärnkraften avställd vid moderniseringar efter energibeslutet 2009. Under lång tid fick då gammal oljekraft köras och importen av kolkraft var stor.

Elpriset var tidvis skyhögt och näringsministern ansåg det befogat att träffa kärnkraftsägarna för att få i gång mer kärnkraft.

Kärnkraftens livslängd är helt styrd av gott underhåll och fortlöpande moderniseringar. I detta ingår nya säkerhetshöjande åtgärder. Nu aviseras snabb avveckling av flera aggregat – kanske hela industrin – beroende på dålig lönsamhet. Som en jämförelse är de äldsta delarna i vår största vattenkraftstation Harsprånget nu 75 år.

Skatter och avgifter på produktionen har höjts de sista åren. Detta har kraftföretag som använder litet eller inga fossilbränslen kunnat bära. Intäkterna steg snabbt då elpriset på elbörsen nästan alltid slaviskt följer kostnaderna för fossilkraftproduktion i våra grannländer. Senaste åren har bränslepriserna åter fallit, oljan över 50 procent, och är tillbaka på nivån för 10-15 år sedan. Därför bör skatterna ändras.

Skatter på produktionen kan flyttas över till konsumtionen. Så sänk väsentligt (eller ta bort) skatterna på kärn- och vattenkraft. Då kan vattenkraften rustas upp och kärnkraften behållas.

Samtidigt kan elskatten höjas när priset nu är lågt. Därmed stimuleras mer sparåtgärder igen. Vår elproduktion är ur klimatsynpunkt nästan oöverträffad. Stora delar vatten- och kärnkraft gör att produktionen blir så koldioxidfri den kan bli. Bara i samband med störningar körs äldre oljeeldade anläggningar kortvarigt och kan inte avvaras då snabb starttillgänglighet är det viktigaste villkoret. Kan liknas med sjukhusens reservkraft.

■■ För fler insändare, klicka här.

Vind och sol kan aldrig ersätta kärnkraft utan samtidig tillgång till stabil ersättningskraft. Vindkraft har byggts i 30 år utan att bli lönsam utan omfattande subventioner, en stor samhällsekonomisk förlust. Kraften har lett till elöverskott som exporterats, för närvarande är prisnivån under hälften av självkostnaden. Nu är vindkraftens ekonomi så dålig att tillväxten stannat upp. Utbyggnader som görs är oftast ”politiska” investeringar med skattepengar av vissa kommuner.

Solceller kan bara ge ett marginellt eltillskott hos oss. Produktionen kommer främst sommartid när elbehov och pris är som lägst. Mörka vinterdagar är produktionen obetydlig. I stora delar av landet kan även solceller på hustak vara täckta med fastfrusen snö i flera månader. Utbyggnad av förnybar kraft har stoppats upp i Europa under senare år när subventionerna skurits ner. I Sverige är produktionen onödig och bidragen bör avskaffas.

Elbrist med restriktioner för elanvändningen har vi inte haft sedan 1970. Detta behöver inte ske igen om oskickliga politiska beslut undviks. I dagsläget fordras inte heller några långsiktiga beslut om befintlig kärnkraft körs vidare. Detta skapar tidsutrymme för överväganden och bättre beslutsunderlag.

Sivert Göthlin

Civilingenjör, tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet

■■ Läs och kommentera insändare på Ordet fritts Facebooksida .

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons